Aktuality

Hravý pravek u šiestakov

28. 10. 2021

K úvodným témam na hodinách dejepisu v 6. ročníku patrí pravek, spôsob života pravekého človeka, prechod od lovu a zberu k pestovaniu rastlín, chovu dobytka. Preto sme sa rozhodli, že sa na hodinách dejepisu pokúsime vytvoriť modely  prostredia človeka žijúceho v praveku. Okrem tradičných pomôcok ako farby, štetce, sme využili množstvo prírodnín - mach, konáriky, drevo, slamu na tvorbu príbytkov pravekého človeka, ale aj na čo najvernejšie stvárnenie jeho prírodného prostredia. Pracovali sme v skupinách a na hodine dejepisu každá skupina  podrobne odprezentovala svoj projekt, pričom v rámci svojho výstupu využili všetky vedomosti o praveku, ktoré získali na vyučovacích hodinách.

zobrazené 150 krát celý článok

Olympiáda zo SJL - školské kolo

28. 10. 2021

V piatok 15.10.2021 v predpoludňajších hodinách sme na našej škole pripravili školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorého sa zapojilo 13 žiakov deviatych tried. Súťaž pozostávala z dvoch častí. Z testu, ktorý prebehol online formou, v druhej časti bolo úlohou súťažiacich pretransformovať báseň o jeseni na umelecký opis s využitím umeleckých prostriedkov z básne. Naši deviataci si mohli otestovať svoju pripravenosť na testovanie deviatakov a overiť už nadobudnuté vedomosti. Súťaž bola napínavá, súťažiaci vyrovnaní, no napokon sme predsa len spoznali víťazov.

zobrazené 157 krát celý článok

Úprava možností prihlas./odhlasovania stravovania

24. 10. 2021

Oznamujeme rodičom, že s platnosťou od 25.10.2021 upravujeme možnosti prihlasovania a odhlasovania stravovania žiakov a zamestnancov našej školy nasledovne:

zobrazené 112 krát celý článok

Október - mesiac úcty k starším

19. 10. 2021

Naši prváci radi rozprávajú, čo pekné zažili s babkou a dedkom. Čo ich starí rodičia naučili. Spoločne prišli i na viacero pomenovaní pre babku a dedka. Niektorí vďaka rozprávke, iní vďaka televízii. A niektoré názvy im prezradila pani učiteľka. Babičky a dedkovia sú úžasní, pretože pečú výborné koláče, vedia vystrúhať z dreva píšťalku alebo len tak posedkávajú a rozprávajú vnúčikom ako to bolo kedysi, keď boli malí.

zobrazené 126 krát celý článok

Jablkový deň u prvákov v 1.B

19. 10. 2021

Deň plný aktivít, informácií, spevu, počítania, smiechu, vôní a chutí. Taký bol jablkový deň u prvákov v 1.B.

zobrazené 109 krát celý článok

10. október – Svetový deň duševného zdravia

14. 10. 2021

V piatok 8. októbra bolo v našej škole netradičné vyučovanie. Počas celého dňa sme si pripomínali, že je potrebné starať sa nielen o naše telo, ale aj o našu dušu. Zistili sme, že i tá môže bolieť, tešiť sa i smútiť... Zamýšľali sme sa nad tým, ako my sami môžeme prispieť k zlepšeniu nielen nášho duševného zdravia, ale že naše správanie môže ovplyvniť aj pocity iných.

zobrazené 201 krát celý článok
Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 2 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga