Aktuality

Súťaž s 2% je tu!

28. 02. 2024

Vážení rodičia a priatelia Základnej školy s materskou školou v Hornej Súči,

zobrazené 113 krát celý článok

Biologická olympiáda kat. C a C-TP – okresné kolo

16. 02. 2024

Po školskom kole biologickej olympiády v kategórii C sme sa 13.2.2024 vybrali na okresné kolo do CVC v Trenčíne. Priniesli sme dva postery s projektami a taktiež sme sa chystali na testovú a pozorovaciu časť. Každá časť trvala 45 minút. Domov sme si odniesli 3 diplomy a ceny.

zobrazené 321 krát celý článok

Vystúpenie detí z ŠKD pre seniorov

15. 02. 2024

V pondelok 12. februára 2024 sa dievčatá a chlapci zo všetkých 3 ŠKD na našej škole predstavili v kultúrnom programe pri príležitosti Výročnej členskej schôdze dôchodcov v obci Horná Súča. Program sa uskutočnil v kultúrnom dome.

zobrazené 294 krát celý článok

Matematická olympiáda – okresné kolo, kat. Z5

15. 02. 2024

24. januára 2024 sa konal 73. ročník okresného kola Matematickej olympiády. Matematická olympiáda je súťažou jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl riešiacich úlohy z matematiky, ktoré ich motivujú k tvorivej činnosti. Je to oficiálna, uznávaná a veľmi známa súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva každý rok od roku 1950.

zobrazené 285 krát celý článok

ŠKD I. v krajine „ROZPRÁVKOVO“

14. 02. 2024

Popolcovou stredou sa končí obdobie zábavy, plesov a karnevalov. V utorok, 13. februára 2024 sa trieda l. odd. ŠKD premenila na rozprávkovú krajinu.

zobrazené 229 krát celý článok

Fašiangy v ŠKD II.

14. 02. 2024

Ani sme sa nenazdali a Vianoce nám odišli rýchlosťou svetla.

zobrazené 220 krát celý článok
Letné prázdniny 2024
o 74 dní 9 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga