Aktuality

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

20. 11. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

zobrazené 148 krát celý článok

OLYMPIÁDA ZO SJL – OKRESNÉ KOLO

15. 11. 2021

Víťazka školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Aneta Weisová z 9.B postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo v piatok 12. 11.2021 v predpoludňajších hodinách na našej škole. Súťaž pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 otázok zameraných na čítanie s porozumením a vybrané oblasti gramatiky slovenského jazyka.

zobrazené 118 krát celý článok

Veľká Morava trochu inak...

14. 11. 2021

Po prebratí témy Veľká Morava v 7. ročníku dostali žiaci za úlohu vytvoriť obydlia starých Slovanov - hradiská.

zobrazené 134 krát celý článok

Krajina dinosaurov

11. 11. 2021

Dievčatá a chlapci z l. odd. školského klubu detí sa radi rozprávajú o pravekých, tajuplných zvieratách, dinosauroch. Veľa rôznych informácií /kedy žili, ako vyzerali, čím sa živili, ako sú pomenovaní, čím boli výnimoční a zaujímaví.../, o nich vedia druháci: Filipko Mikušinec a Peťko Kramár.

zobrazené 92 krát celý článok

Mimočítankové čítanie - tak trochu inak...

11. 11. 2021

Naši druháci z 2.B už vedia, že súčasťou vyučovacieho  predmetu slovenský jazyk a literatúra, je v rámci hodín čítania aj mimočítankové čítanie s porozumením. Tentokrát som žiakom pripravila článok „Zaujímavé jablko“.

zobrazené 108 krát celý článok

Jesenní škriatkovia...

11. 11. 2021

Slnečné, jesenné odpoludnie venovali deti z l. odd. školského klubu prechádzke spojenej so zbieraním rôznych prírodnín. V ich rukách sa tak objavili konáriky, listy, šišky, kamienky...

zobrazené 107 krát celý článok
Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga