Aktuality

Deviataci na obecnom úrade

23. 07. 2021

Slávnostné ukončenie školského roka má vždy špeciálne čaro najmä pre žiakov končiacich ZŠ – deviatakov. Tí si svoje posledné vysvedčenie na základnej škole preberajú každoročne z rúk pána starostu obce Ing. Juraja Ondračku.

zobrazené 380 krát celý článok

Naša I. Letná škola

20. 07. 2021

V dňoch 12. - 16. júla 2021 využilo 16 prváčikov našej školy možnosť zúčastniť sa Letnej školy, ktorá ponúkala priestor nielen na rôzne voľnočasové aktivity detí, ale predovšetkým na opakovanie, rozvíjanie a upevňovanie už získaných vedomostí žiakov l. ročníka v predmetoch slovenský jazyk (písanie, čítanie) a matematika.

zobrazené 401 krát celý článok

Záver školského roka 2020/2021

15. 07. 2021

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo v stredu 30.6.2021. Ráno o 8:00 sme sa zišli v miestnom kostole na ďakovnej svätej omši, ktorú slávil pán kaplán Michal Štefánik, ktorý sa zároveň lúčil s našimi žiakmi i so svojimi kolegami, keďže odchádza z našej farnosti na nové pôsobisko.

zobrazené 317 krát celý článok

Žiaci reprezentujúci našu školu v šk. r. 2020/21

13. 07. 2021

Hoci tento školský rok strávili naši žiaci väčšinou na dištančnom vyučovaní, viacerým to nebránilo zapojiť sa do rôznych súťaží a vedomostných olympiád.

zobrazené 310 krát celý článok

Tablá deviatakov

13. 07. 2021

V závere školského roka sa vždy upriami pozornosť na našich najstarších žiakov – deviatakov. Okrem výberu ich pokračovania v štúdiu na stredných školách sa deviataci prezentujú aj v obci - vytvorením triedneho tabla.

zobrazené 277 krát celý článok

„Odkazovač od prvákov pre milé pani učiteľky MŠ“

13. 07. 2021

Akoby len nedávno zakývali všetkým pekným dňom prežitým v materskej škole a už sú pred prvákmi a prváčkami ich prvé školské prázdniny!

zobrazené 155 krát celý článok
Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 21 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga