Čestný názov

Čestný názov ZŠ Michala Rešetku Horná Súča

17. novembra 1995 zástupca Ministerstva školstva SR odovzdal riaditeľovi školy dekrét o prepožičaní čestného názvu Základná škola Michala Rešetku Horná Súča. Škola sa stala prvou štátnou ZŠ v okrese Trenčín s prepožičaným čestným názvom.

 

MICHAL REŠETKA

 

Michal Rešetka bol katolícky kňaz, literárny historik, bibliograf, zberateľ a vydavateľ kníh a rukopisov, ľudovýchovný pracovník a priekopník zdravotníckej činnosti.

Narodil sa 2.septembra 1794 v obci Bobot. Teologické štúdia ukončil v Nitre a bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Rajci, Konskej a Dubnici n/V. 15.júla 1834 sa stal farárom v Hornej Súči. Tu i zomrel po 20-ročnom pôsobení 9. mája 1854. Je pochovaný na miestnom cintoríne.

Michal Rešetka horlivo a svedomite plnil svoje kňazské povinnosti. Popri tejto práci ešte stačil na rozsiahlu literárnu, osvetovú a ľudovýchovnú činnosť. Ako básnik, historik a kazateľ napísal 18 prác. Viac ako 30 rokov zbieral cudzojazyčné slovenské knihy, učebnice, časopisy a noviny. Zozbieral a zanechal 900 tlačených diel a 2.000 rukopisov. Knižnicu považoval za verejnú a vďačne ju sprístupňoval verejnosti. Pomáhal v zdravotníckej osvete, presviedčal ľudí o potrebe očkovania proti kiahňam. Tiež nechal vyčistiť a zastrešiť minerálne pramene v Slatinských jarkoch, okolo dal vysadiť lipy. V roku 1845 založil spolok striezlivosti.

Michal Rešetka bol skúsený a rozhľadený človek. Rýchlo postrehol, že obyvateľom Hornej Súče najlepšie poslúži starostlivosťou o školu, ktorá bola v nevyhovujúcich priestoroch. V roku 1829 zo 400 školopovinných detí chodilo do školy iba 66. Pokiaľ sa ale mohol naplniť jeho dávny sen o novej škole, založil v roku 1843 ako prvý na Slovensku „nedeľnú školu“. Vo sviatočné a nedeľné dni ju navštevovalo 70 - 80 poslucháčov. V roku 1845 pri finančnej podpore trenčianskeho panstva bola nová škola zriadená a začalo ju navštevovať 295 žiakov. Osobne zaopatril základný inventár, kúpil zástavu a napísal báseň k oslave jej otvorenia. Spolu s učiteľmi zostavil plány, sám učil v škole denne 3 - 4 hodiny. Žiakov priťahoval do školy aj tým, že usilovných odmeňoval knihami a modlitebnými knižkami.

Michal Rešetka žil skromne, jednoducho, striedmo. Na srdci mu ležalo národné znovuzrodenie Slovenska. Patril medzi významných rodoľubov, vlastencov, postupne vyrástol na výnimočnú osobnosť.

Michal Chrástek napísal v spomienke na Michala Rešetku v časopise Cyril a Metod 11 dní po jeho smrti túto krásnu a časom potvrdenú myšlienku:

„Jeho meno zostane vo vďačnej, večnej pamiatke ešte aj u budúceho potomstva. Sláva jeho sa bude skvieť na Slovensku a požehnaná bude medzi nami pamiatka jeho“.

Meno Michala Rešetku nesie:

Základná škola Michala Rešetku v Hornej Súči

Verejná knižnica Michala Rešetku  v Trenčíne

Park Michala Rešetku v Hornej Súči

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 22 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga