Krúžky

Názov krúžku Meno vedúceho krúžku Trieda Deň
1. Ruštinárik Mgr. E. Balajová 8.A utorok
2. Hráme sa a precvičujeme písmená Mgr. A. Barišová 1.A štvrtok
3. Krúžok SJL 5.A Mgr. A. Dohnanová 5.A streda
4. Informatický krúžok Mgr. M. Holíčková 4.A štvrtok
5. Šikovníček Mgr. H. Hulínová 1.B streda
6. Informatický krúžok Mgr. E. Hupčíková 4.B utorok
7. Filmárik a kuchárik PaedDr. L. Lakatošová 3.A pondelok
8. Krúžok SJL 9.A Mgr. S. Laurincová 9.A streda
9. Strelecko-športový krúžok Mgr. V. Laurinec 7.A po dohode
10. Turisticko-športový krúžok Mgr. V. Laurinec 6.B po dohode
11. Počítačový krúžok Mgr. M. Levák 2.A piatok
12. Šikovníček Mgr. T. Michalová 3.B streda
13. Matematický krúžok 9.A Mgr. R. Mikulcová 9.A utorok
14. Matematický krúžok 9.B Mgr. R. Mikulcová 9.B streda
15. Krúžok ANJ a SJ Ing. L. Mikušincová 6.A utorok, štvrtok
16. Biologický krúžok Mgr. E. Múková štvrtok
17. Chemický krúžok Mgr. E. Múková utorok
18. Dejepisný krúžok Mgr. N. Plevová po dohode
19. Krúžok SJL 5.B Mgr. D. Rogovská 5.B piatok
20. Krúžok SJL 9.B Mgr. D. Rogovská 9.B utorok
21. Florbalový krúžok PaedDr. J. Šedivý 8.A utorok
22. Tvorivé dielne Mgr. E. Veber 2.B po dohode
23. Príprava na talentovky Mgr. I. Steinecker 9.A po dohode

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga