Krúžky

Zoznam záujmových krúžkov v školskom roku 2022/2023.

Názov krúžku Vedúci krúžku Trieda Deň
Geografický krúžok Mgr. E. Balajová II. st. po dohode
Matematický krúžok 9.A Mgr. G. Banecká 9.A utorok
Spevácky krúžok Mgr. A. Dohnanová všetky streda
Hravé čítanie Mgr. M. Holíčková 1.A štvrtok
Šikovníček Mgr. H. Hulínová 2.B streda
Biologický krúžok Mgr. E. Múková streda
Stolnotenisový krúžok Mgr. E. Múková II. st. pondelok
Počítačový krúžok - I. st. PaedDr. L. Lakatošová I. st. štvrtok
Florbalový krúžok - chlapci Mgr. V. Laurinec II. st. utorok
Strelecký krúžok Mgr. V. Laurinec všetky štvrtok
Krúžok SJL 5.B Mgr. S. Laurincová 5.B pondelok
Krúžok SJL 9.A Mgr. S. Laurincová 9.A štvrtok
Florbalový krúžok - I. st. Mgr. M. Levák I. st. štvrtok
Matematický krúžok - 5. roč. Mgr. R. Mikulcová 5.A, 5.B po dohode
Dejepisný krúžok Mgr. N. Plevová po dohode
Turistický krúžok Mgr. N. Plevová II. st. 1 sobota v mesiaci
Krúžok SJL 5.A Mgr. D. Rogovská 5.A piatok
Florbalový krúžok - dievčatá Mgr. I. Steinecker II. st. štvrtok
Vybíjaná - dievčatá Mgr. I. Steinecker 5. - 7. roč. piatok


Letné prázdniny 2024
o 34 dní 8 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga