Aktuality

Škola v prírode Terchová 2024

23. 05. 2024

V týždni od 6. mája do 10. mája 2024 sa 31 žiakov 4. ročníka Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku v Hornej Súči a dvaja jej pedagógovia zúčastnili školy v prírode. S touto formou vyučovania sa štvrtáci stretávajú už každoročne. Žiaci si prvýkrát vyskúšajú byť niekoľko dní bez dozoru svojich najbližších a učitelia si preveria svoje pedagogické schopnosti s väčším počtom žiakov v neznámom prostredí.

zobrazené 70 krát celý článok

Biologická olympiáda kat. D - okresné kolo

23. 05. 2024

(Naše projekty na prvých miestach)

Už pravidelne sa zúčastňujeme na Biologickej olympiáde kat. D - mladší žiaci.
V teoreticko-praktickej časti svoje vedomosti aj praktické skúsenosti využili na písanie testu a pozorovanie rastlín. Pracovali v biologickej učebni a vedomostný test písali 25.4.2024 na CVC v Trenčíne.

zobrazené 54 krát celý článok

Tvorenie na technike

16. 05. 2024

Žiaci na technike v piatom ročníku získavajú nové zručnosti. Učia sa spájať materiál lepením, merať s dĺžkovým meradlom, poznávajú nové nástroje. Tieto zručnosti využívajú pri zhotovovaní jednoduchých výrobkov. Šiestaci a siedmaci, pokračujú v zručnostiach: spájanie klincami, skrutkami, rezanie pílou, práca pilníkom, brúsenie, povrchová úprava. Niektoré výrobky prezentujeme na našich fotografiách.

zobrazené 120 krát celý článok

Zber papiera – vyhodnotenie tried

15. 05. 2024

V dňoch 29.4. – 3.5.2024 sa uskutočnil v našej škole zber papiera. Spoločne sme vyzbierali 10 996,2 kg, a tým sa nám podarilo zachrániť takmer 88 stromov.

zobrazené 188 krát celý článok

Prednášky (nielen) o dospievaní

15. 05. 2024

V pondelok 13.5.2024 absolvovali najskôr dievčatá (6. a 7. ročník) a následne aj chlapci – šiestaci prednášky o zmenách, ktoré sa práve ich v čase puberty týkajú.

zobrazené 158 krát celý článok

Súťaž s 2% - vyhodnotenie

15. 05. 2024

V mene OZ Rodičov a priateľov našej ZŠ chceme vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť svojimi 2% z odvádzanej dane práve našu školu a aktivity našich žiakov. Získané prostriedky budú určite využité na podporu kultúrnych, športových či vzdelávacích činností pre našich žiakov, na odmeny a vecné ceny do súťaží a pod.

zobrazené 133 krát celý článok
novšie 1234 staršie
Letné prázdniny 2024
o 34 dní 7 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga