Pravidlá

Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek čo ťa trápi, napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky.

2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.

3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď prosím svoju triedu, alebo emailovú adresu, kde ti odpoveď zašleme. Do anonymných odkazov napíšte aspoň znak, alebo heslo o ktorom viete len vy.

4. Do odkazu tiež napíšte, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľa školy, od zástupcov, od jednotlivých vyučujúcich alebo od výchovného poradcu, nezabudni to tam napísať).

5. Odpovede budú doručené tým, ktorí sa podpísali osobne alebo na email (ak ho uvedú) a všeobecné odpovede budú zverejnené na internetovej stránke školy (v sekcii Schránka dôvery). Záležitosti zasahujúce do intímností sa samozrejme zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch sa nikto iný nedozvie!

Ďakujeme za prejavenú dôveru, pokúsime sa ju nesklamať a už sa tešíme na Vaše odkazy!Letné prázdniny 2024
o 34 dní 6 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga