Rada školy, výbor rodič. združenia

Rada školy pri ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča

Zloženie:

Predseda:

Mgr. Marián Levák            (zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ)

Členovia:

Mgr. Andrea Mráziková     (zástupca pedagogických zamestnancov MŠ)

Ivana Juricová                  (zástupca prevádzkových zamestnancov)

Ing. Lucia Klinková            (zástupca rodičov základnej školy)

Ing. Lenka Mikušincová     (zástupca rodičov základnej školy)

RNDr. Katarína Švajdová  (zástupca rodičov základnej školy)

Mária Ranková                  (zástupca rodičov materskej školy)

František Barinec             (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Pavol Mikušinec                (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Jozef Mrázik                   (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Dominik Zemanovič  (delegovaný zástupca zriaďovateľa)


Rada rodičov pri ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča

Zloženie :

Materská škola:

Mgr. K. Galádová

Mgr. V. Hulváková

L. Macharová

Mgr. A. Zemanovičová


Základná škola:

1.A trieda       S. Gugová

2.A trieda       M. Zemanovičová

2.B trieda       V. Švajdleníková

3.A trieda       Mgr. S. Repová

3.B trieda       Ing. L. Kramárová

4.A trieda       K. Leváková

4.B trieda       J. Bizoňová

5.A trieda       J. Mrázik

5.B trieda       Z. Kramárová

6.A trieda       Z. Orságová

6.B trieda       Ing. L. Klinková

7.A trieda       Mgr. Z. Dudáková

7.B trieda       RNDr. K. Švajdová

8.A trieda        P. Gagová

9.A trieda        Bc. A. Švajdová

Jarné prázdniny 2023
o 23 dní 21 hodín
začínajú sa 24. februára

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga