Rada školy, výbor rodič. združenia

Rada školy pri ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča

 Zloženie:  

Predseda:  Mgr. Marián Levák            (zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ)

Členovia:   Mgr. Andrea Mráziková     (zástupca pedagogických zamestnancov MŠ)

                  Ľudmila Krovinová             (zástupca prevádzkových zamestnancov)

                  Bc. Jarmila Gagová           (zástupca rodičov základnej školy)

                  Ing. Lucia Klinková            (zástupca rodičov základnej školy)

                  RNDr. Katarína Švajdová  (zástupca rodičov základnej školy)

                  Mgr. Silvia Repová             (zástupca rodičov materskej školy)

                  František Barinec               (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

                  Pavol Mikušinec                 (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

                  Jozef Mrázik                      (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

                  Bc. Dominik Zemanovič     (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

 

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča

 Zloženie :

 Materská škola:     Monika Sádecká

                                Bc. Mária Ondračková

                                Miroslava Macharová

 Základná škola:    

                               1.A trieda       J. Mrázik

                               1.B trieda       Z. Kramárová

                               2.A trieda       Z. Orságová

                               2.B trieda       Ing. L. Klinková 

                               3.A trieda       Mgr. R. Kučerák             

                               3.B trieda       RNDr. K. Švajdová                               

                               4.A trieda       P. Gagová

                               4.B trieda       Z. Ludvíková

                               5.A trieda       Bc. A. Kučeráková

                               6.A trieda       Ľ. Krovinová 

                              6.B trieda       Ing. L. Mikušincová

                              7.A trieda        Bc. A. Mikušincová   

                               7.B trieda        S. Bulejková 

                               8.A trieda        V. Švajdleníková

                               9.A trieda        K. Panáková

                               9.B trieda        Mgr. E. Múková                   

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 21 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga