Rada školy, výbor rodič. združenia

Rada školy pri ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča

Zloženie:

Predseda:

Mgr. Marián Levák            (zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ)

Členovia:

Mgr. Andrea Mráziková     (zástupca pedagogických zamestnancov MŠ)

Ivana Juricová                  (zástupca prevádzkových zamestnancov)

Ing. Lucia Klinková            (zástupca rodičov základnej školy)

Ing. Lenka Mikušincová     (zástupca rodičov základnej školy)

RNDr. Katarína Švajdová  (zástupca rodičov základnej školy)

Mária Ranková                  (zástupca rodičov materskej školy)

Ing. Michal Cverenkár      (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Bc. Soňa Čičáková            (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Eva Macharová                 (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Dominik Zemanovič  (delegovaný zástupca zriaďovateľa)


Rada rodičov pri ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča

Zloženie :

Materská škola:

V. Gazdíková

J. Zemanovič

Mgr. Ľ. Orságová

Mgr. G. Krišková

D. Dohnanová

E. Švajdleníková


Základná škola:

1.A trieda       R. Kramárová

1.B trieda       Ing. L. Kramárová

2.A trieda       S. Gugová

3.A trieda       M. Zemanovičová

3.B trieda       V. Švajdleníková

4.A trieda       Mgr. S. Repová

4.B trieda       Ing. L. Kramárová

5.A trieda       K. Leváková

5.B trieda       J. Bizoňová

6.A trieda       J. Mrázik

6.B trieda       Z. Kramárová

7.A trieda       Z. Orságová

7.B trieda       Ing. L. Klinková

8.A trieda       Mgr. Z. Dudáková

8.B trieda       RNDr. K. Švajdová

9.A trieda        P. Gagová

Letné prázdniny 2024
o 74 dní 10 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga