Vyhodnotenie súťaží

Ocenení žiaci za dosiahnuté úspechy v školskom roku 2020/2021:

Aneta Weisová (8.B)                - naj recitátorka

Diana Chlebanová (5.A)             - naj výtvarníčka

Samuel Blažej (9.A), Barbora Kučeráková (7.A)  - naj historici

Alica Mikušincová (9.A)            - naj biologička a úspešná riešiteľka chemickej ol.

Veronika Barišová (9.A)            - naj chemička a úspešná riešiteľka biologickej ol.

Matej Gago (4.A)                     - naj matematik na I. stupni

Matej Róbert Kučerák (5.A)    - naj matematik na II. stupni

Jozef Múka (8.B)                     - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Filip Peter (7.A)                       - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Ondrej Mikušinec (8.B)            - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Michaela Vašíčková (6.A)         - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Katarína Lakatošová (6.A)        - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Simona Bulejková (9.B)            - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Lenka Juricová (9.A)               - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Veronika Jančiová (8.A)          - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Sára Faryová (6.A)                 - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Adriana Weisová (8.B)            - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Damián Laurinec (5.A)             - za reprezentáciu školy v umelec. súťažiach

Dalibor Panák (6.A)                 - za reprezentáciu školy v umelec. súťažiach

Filip Mikušinec (1.B)                - naj čitateľ v 1. ročníku

Adela Michalíková (3.A), Eliška Lešková (3.B) - najusilovnejšie čitateľky v 3. ročníku

Filip Gago (1.A)                       - najtvorivejší chlapec v ŠKD I.

Dominika Košťálová (1.B)         - najtvorivejšie dievča v ŠKD I.

Daniel Škunda, Tobias Lukšo (7.A) - naj environmentalisti

Marek Gago (9.B)                    - najsnaživejší deviatak v príprave na Testovanie 9

Samuel Blažej (9.A)                - najúspešnejší deviatak

Alica Mikušincová (9.A)           - najúspešnejšia deviatačka


Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga