Vyhodnotenie súťaží

Ocenení žiaci za dosiahnuté úspechy v školskom roku 2022/2023:

Diana Dudáková (7.A)               - naj recitátorka

Ema Juricová (8.A)                  - naj rétorka

Laura Klinková (6.B)                 - naj poetka

Dáša Michalová (9.A)               - naj výtvarníčka

Ema Juricová (8.A)                  - naj hudobníčka

Nina Hlávková (7.A)                  - naj historička

Terézia Galádová (4.A)             - naj matematička na I. stupni

Filip Peter (9.A) a Matej Lakatoš (7.A) - naj matematici na II. stupni

Ema Juricová (8.A)                   - naj biologička

Martin Dudák (1.A)                   - naj čitateľ v 1.A

Amélia Švajdová (1.A)               - naj čitateľka v 1.A

Marko Bariš (1.A)                      - najtvorivejší chlapec v ŠKD I.

Katarína Orságová (2.B)            - najtvorivejšie dievča v ŠKD I.

Oliver Khandl (7.B)                    - naj futbalista

Lilly Maria Hailing Biggs (7.A)    - naj futbalistka

Ondrej Panák (8.A)                    - naj florbalista

Eliška Surovčíková (8.A)            - naj florbalistka

Soňa Hoťková (7.B)                    - naj hráčka vybíjanej

Ján Ondračka (9.A)                   - naj atlét

Timea Blahová (9.A)                   - naj atlétka

Kristián Zemanovič (7.A)           - naj bežec

Klaudia Vašíčková (9.A)             - naj bežkyňa

Ján Ondračka (9.A)                   - naj športovec

Lilly Maria Hailing Biggs (7.A)    - naj športovkyňa

Filip Mikušinec (3.B) - za reprezentáciu školy vo vedomostných a umeleckých súťažiach

Tereza Leváková (6.B) - za reprezentáciu školy vo vedom. olympiádach a umelec. súťažiach

Laura Klinková (6.B) - za reprezentáciu školy vo vedomost. olympiádach a umelec. súťažiach

Michaela Vašíčková (8.A)           - za reprezentáciu školy vo vedomostných olympiádach

Filip Peter (9.A)                         - za reprezentáciu školy v dejepisných súťažiach

Nikola Ištvanová (5.B)               - najusilovnejšia žiačka v anglickej aplikácii WocaBee

Romana Katonová (7.B)              - najúspešnejšia žiačka v súťaži English Star

Klára Orságová (6.A)                 - za reprezentáciu školy v umeleckých súťažiach

Jasmína Gazdíková (3.B)           - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži

Vanesa Stehlíková (6.B)            - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži

Katarína Lakatošová (8.A)         - za reprezentáciu školy v Dejepisnej olympiáde

Dorota Švajdová (7.B)              - za reprezentáciu školy v Dejepisnej olympiáde

Sofia Juricová (6.A)                 - za reprezentáciu školy v Dejepisnej olympiáde

Tobias Lukšo (9.A)                   - za reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži

Hieroným Ondračka (9.A)        - za reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži

Daniel Škunda (9.A)                 - za reprezentáciu školy v Súťaži mladých chovateľov

Matej Lakatoš (7.A)                - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Nina Hlávková (7.A)                 - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Klára Švajdová (7.A)                - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Stela Gagová (8.A)                  - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Ema Juricová, Matej Lakatoš, Katarína Lakatošová – za reprezentáciu školy

v Biblickej olympiáde


Filip Peter (9.A)                  - najúspešnejší deviatak


Ema Juricová (8.A)                 - najužitočnejšia žiačka  (vrchol pyramídy)

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga