Vyhodnotenie súťaží

Ocenení žiaci za dosiahnuté úspechy v školskom roku 2017/2018 vo:


I. Vedomostno-umeleckých súťažiach

Nina Hlávková (2.A)                             - naj čitateľka

Damián Laurinec (2.A)                         - naj recitátor

Kristián Zemanovič (2.A)                     - najtvorivejší chlapec v ŠKD

Dorota Švajdová (2.B)                         - najtvorivejšie dievča v ŠKD

Ema Juricová (3.B)                              - naj hudobník

Timotej Repa (3.B)                              - naj výtvarník

Sára Monika Stašáková (5.A)               - najúspešnejší piatak v Testovaní 5

Denis Galko (7.A)                                - naj historik

Lucia Koprivňanská (8.A)                     - naj rétor

Lívia Repová (9.A)                               - najúspešnejší deviatak v Testovaní 9

Adam Krovina (5.A)                             - za reprezentáciu na spev. súťažiach

Vanesa Panáková (5.A)                         - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Jozef Múka (5.B)                                 - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Aneta Weisová (5.B)                            - za reprezentáciu školy v umelec. súťažiach

Ondrej Mikušinec (5.B)                        - za reprezentáciu školy v umelec. súťažiach

Samuel Blažej (6.A)                             - za reprezentáciu v dejepisnej olympiáde

Cyril Biras (7.A)                                   - za reprezentáciu v spev. súťažiach

Alica Laurincová (7.A)                          - za reprezentáciu školy v umelec. súťažiach

Alena Múková (8.B)                              - za reprezentáciu školy vo vedom. súťažiach

Lucia Škundová (9.A)                           - najúspešnejší deviatak

Denis Galko (7.A)                                - najužitočnejší žiak, vrchol pyramídy

 

II. Športových súťažiach

Najlepšia športovkyňa školy: Karolína Zemanovičová

Najlepší športovec školy: Jozef Pariš

Najlepší futbalista: Simon Juriga  

Najlepšia futbalistka: Karolína Zemanovičová, Lea Cverenkárová

Najlepšia florbalistka: Alica Lukšová

Najlepší hádzanár: Jozef Pariš

Najlepšia hádzanárka: Lívia Repová

Najlepší volejbalista: Jozef Pariš

Najlepšia volejbalistka: Lívia Repová

Najlepšia atlétka: Karolína Zemanovičová

Najlepší vytrvalostný bežec: Ondrej Mikušinec

Najlepší gymnasta: René Seriš

Najlepšia gymnastka: Nika Jurikovičová

Najlepší strelec zo vzduchovej pušky: Denis Galko

Najlepšia strelkyňa zo vzduchovej pušky: Valéria Panáková

Najlepšia hráčka vybíjanej: Vanesa Michalcová

Najlepší hráč vybíjanej 1. stupňa: Juraj Hoťko

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 20 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga