Vyhodnotenie súťaží

Ocenení žiaci za dosiahnuté úspechy v školskom roku 2021/2022:

Anna Viktória Santerová (3.B)      - naj recitátorka  na I. stupni

Diana Dudáková (6.A)                   - naj recitátorka  na II. stupni

Laura Klinková (5.B)                     - naj poetka

Aneta Weisová (9.B)                    - naj rétorka

Tereza Leváková (5.B)                 - naj výtvarníčka

Timea Kašlíková (9.A)                  - naj hudobníčka

Adela Gagová (1.A)                      - naj čitateľka v 1.A

Klára Zuzana Santerová (1.B)      - naj čitateľka v 1.B

Filip Mikušinec (2.B)                    - najtvorivejší chlapec v ŠKD I.

Ema Macharová (2.B)                  - najtvorivejšie dievča v ŠKD I.

Nela Škundová (3.B)                   - najtvorivejšia žiačka v ŠKD III.

Peter Kramár (2.B)                     - za výnimočný projekt o Michalovi Rešetkovi

Katarína Lakatošová (7.A)          - naj historička

Veronika Jančiová (9.A)             - naj biologička a chemička

Adam Borot (3.A)  - naj matematik na I. stupni a úspešný reprezentant v speváckej súťaži

Jozef Múka (9.B)  - naj matematik na II. stupni a úspešný riešiteľ chemickej olympiády

Bianka Dražkovcová (9.A)           - najúspešnejšia deviatačka v Testovaní 9

Eliška Michalíková (5.B)              - najúspešnejšia piatačka v Testovaní 5

Romana Katonová (6.B)               - najúspešnejšia žiačka v súťaži English Star

Klára Orságová (5.A)                  - za reprezentáciu školy v recitácii

Michaela Vašíčková (7.A)            - za reprezentáciu školy v dejepisnej olympiáde

Samuel Seriš (8.A)                      - za reprezentáciu školy v biologickej olympiáde

Ondrej Mikušinec (9.B) - za reprezentáciu školy v dejepisnej olympiáde a behu

Dorota Švajdová (6.B)  - za reprezentáciu školy vo vedomostnej a umeleckej súťaži

Nina Hlávková (6.A)                   - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Matej Lakatoš (6.A)                  - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Filip Peter (8.A)                        - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach


Veronika Jančiová (9.A)            - najužitočnejšia žiačka (vrchol pyramídy)


Ondrej Mikušinec (9.B)             - najúspešnejší deviatak

Aneta Weisová (9.B)                 - najúspešnejšia deviatačka

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 6 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga