Edupage

Pre prihlásenie sa do EDUPAGE kliknite na link:

https://zshornasuca.edupage.org/

Jarné prázdniny 2023
o 23 dní 21 hodín
začínajú sa 24. februára

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga