Z histórie školy

+  1771     založená farská škola v budove nazývanej Salajňa

                 ( 400 školopovinných detí, ale do školy chodilo iba 60 detí)

+  1845    postavená nová škola z iniciatívy kňaza Michala Rešetku( 295 žiakov)

                 ( vyučovacie predmety - katechizmus, biblia, počty, zemepis, dejiny kráľov,

                  maďarčina)

+  1882    rozšírenie školy v prenajatých priestoroch  (3 triedy, 3 učitelia, 323 žiakov)

+  1910    zriadenie štvrtej triedy

+  1947    zriadenie meštianskej školy

+  1951    škola premenovaná na deväťročnú strednú školu

+  1960    slávnostné otvorenie novej budovy základnej školy (30.1.1960)

1987    prístavba budovy školy

+  1995    prepožičanie čestného názvu ZŠ Michala Rešetku Horná Súča

                (prvá štátna škola v okrese Trenčín)

+  2002    škola sa stala právnym subjektom

+  2005    zlúčenie materskej školy so základnou školou

+  2009    rekonštrukcia a modernizácia školy

+  2009    vybudovanie multifunkčného ihriska

+  2012    prístavba telocvične, šatní, spŕch, 2 tried, učebne cudzích jazykov, kabinetov

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga