Materská škola

Adresa stránky materskej školy


https://materska-skola-horna-suca.webnode.sk/


Z histórie materskej školy

+  január  1961    - založenie materskej školy - 1 trieda (31 detí)

+  január  1962         - otvorenie 2. triedy

+  december 1964     - otvorenie 3. triedy

+  február 1976        - otvorenie 4. triedy (prevádzka dopoludnia)

september 1982   - otvorenie novej budovy materskej školy

+ september 1998    - otvorenie alokovanej triedy v osade Dúbrava z bývalej ZŠ

+ júl 2002                - prechod kompetencií zo ŠS Trenčín na Obec Horná Súča

+  2005 - 2006           - prerušenie prevádzky z dôvodu nadstavby MŠ bytmi

(triedy v kultúrnom dome a v ZŠ)

+  september 2006    - zlúčenie ZŠ s MŠ

+ október 2006         - ukončená plynofikácia MŠ

+ október 2010         - rekonštrukcia a modernizácia MŠ z projektu EÚ

(výmena okien, zateplenie, nábytok)


Kolektív zamestnancov :

Darina KATONOVÁ zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ


Mgr. Alena ALFJOROVÁ učiteľka

Bc. Dana BARIŠOVÁ učiteľka

Mgr. Katarína HOŠTÁKOVÁ učiteľka

Marcela HOŤKOVÁ učiteľka

Mgr. Andrea MRÁZIKOVÁ učiteľka

Jana MACHAROVÁ učiteľka

Bc. Alena MIKUŠINCOVÁ učiteľka

Mgr. Monika PODHRADSKÁ učiteľka

Bc. Alena ŠVAJDOVÁ učiteľka


Viera KAKOVÁ školníčka

Katarína MICHALCOVÁ upratovačka

Ivana JURICOVÁ upratovačka


Počet detí :  95

1. trieda      17 detí

2. trieda     18 detí

3. trieda     20 detí

4. trieda     20 detí

5. trieda     20 detí


Prevádzka MŠ : 6,30 hod. - 16,00 hod.


Poplatok :  15 eur

Od 1.1.2017 došlo k zmene výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním na 15,- € mesačne (bližšie informácie v materskej škole).

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga