Materská škola

Adresa stránky materskej školy

 

https://materska-skola-horna-suca.webnode.sk/

 

Z histórie materskej školy

      +  január  1961        - založenie materskej školy - 1 trieda (31 detí)

      +  január  1962         - otvorenie 2. triedy

      +  december 1964     - otvorenie 3. triedy

      +  február 1976        - otvorenie 4. triedy (prevádzka dopoludnia)

      +  september 1982   - otvorenie novej budovy materskej školy

      +  september 1998    - otvorenie alokovanej triedy v osade Dúbrava z bývalej ZŠ

      +  júl 2002                - prechod kompetencií zo ŠS Trenčín na Obec Horná Súča

      +  2005 - 2006           - prerušenie prevádzky z dôvodu nadstavby MŠ bytmi

                                          (triedy v kultúrnom dome a v ZŠ)

      +  september 2006    - zlúčenie ZŠ s MŠ

      + október 2006         - ukončená plynofikácia MŠ

      + október 2010         - rekonštrukcia a modernizácia MŠ z projektu EÚ

                                          (výmena okien, zateplenie, nábytok)

 

Kolektív zamestnancov :

Darina KATONOVÁ zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

 

Mgr. Andrea MRÁZIKOVÁ učiteľka

Jana MACHAROVÁ učiteľka

Mgr. Alena ALFJOROVÁ učiteľka

Bc. Dana BARIŠOVÁ učiteľka

Bc. Alena MIKUŠINCOVÁ učiteľka

Kristína MATLOVÁ učiteľka (Dúbrava)

Bc. Alena ŠVAJDOVÁ  učiteľka (Dúbrava)

Viera KAKOVÁ  školníčka

Katarína MICHALCOVÁ upratovačka   (50 %)

Ivana JURICOVÁ upratovačka (Dúbrava)  (50 %)

Počet detí :  88    1. trieda     21 detí

                              2. trieda     24 detí

                              3. trieda     13 detí

                              4. trieda     13 detí (v budove ZŠ)

                              5. trieda     17 detí (Dúbrava)

 

Prevádzka MŠ :  6,30 hod. - 16,00 hod.  (obec) 

                             7,00 hod. -  16,00 hod. (Dúbrava)

 

Poplatok           :  15 eur

Od 1.1.2017 došlo k zmene výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním na 15,- € mesačne (bližšie informácie v materskej škole).

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 21 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga