Schránka dôvery

 

Od 23. 5. 2022 bude fungovať aj v našej škole

Schránka dôvery - bútľavá vŕba, ktorej sa môžeš zdôveriť s čímkoľvek.

Kde ju nájdeš?

Na stene vedľa miestnosti špeciálneho pedagóga.

Načo slúži?

Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole vadí a čo by si chcel zmeniť, ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo chceš len upozorniť na nejaký problém.

Odkazy číta riaditeľ školy. Ak sú adresované ďalším osobám, doručí im ich.

Schránka dôvery komunikuje so žiakmi, vyberá sa každý týždeň v pondelok a rieši všetky slušné odkazy! 

Prečo Schránka dôvery


Ako už bolo hore uvedené, niekedy je dobré mať pocit a istotu, že stále existuje riešenie ťažkých situácií. Nie vždy sme schopní niektoré náročné situácie zvládať sami.

Každý problém je riešiteľný, ak ho chceme riešiť. Tu sa vám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je ochotný práve Vaše starosti aj radosti zdieľať a pomôcť, dôjsť k riešeniu.


Mnohé výpovede sú subjektívne. Záležitosti zasahujúce do intímností nemôžeme zverejňovať, lebo by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia a takisto by sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov.

Preto má Schránka dôvery stanovené pravidlá, ktoré sú tu uvedené.
Istá úprava sa týka anonymných príspevkov vzťahujúcich sa na konkrétne osoby, ktoré nebudú zverejňované z dôvodov, o ktorých sme hovorili na začiatku.


Taktiež forma Vašich listov by mala obsahovať oslovenie. Bolo by dobre adresne žiadať odpoveď od konkrétneho človeka, napr. Váž. pán riaditeľ, Váž. pani triedna učiteľka, atď. ...........


Určite nestačí oslovenie Dobrý deň, ba ani list bez žiadneho oslovenia. Nie je však dostačujúce ani Vážené vedenie školy. Pre svoje odpovede si vyberajte konkrétnych ľudí.


Tešíme sa na Vaše listy.


Letné prázdniny 2024
o 8 dní 23 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga