Žiaci

Šk. rok: 2020/2021

Celkový počet žiakov: 292

Na 1. stupni bude 8 tried (137 žiakov), na 2. stupni 8 tried (155 žiakov). Školu bude navštevovať 149 chlapcov a 143 dievčat.

Žiaci podľa bydliska: obec 145 žiakov (50 %), osady 129 žiakov (44 %): Trnávka 38 žiakov, Dúbrava 33 žiakov, Závrská 19 žiakov, Repáky 17 žiakov, Vlčí Vrch 14 žiakov, Krásny Dub 8 žiakov. Iné - 18 žiakov (6%).

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga