Žiaci

Šk. rok: 2022/2023

Celkový počet žiakov: 285

Na I. stupni je 7 tried (126 žiakov), na II. stupni 8 tried (159 žiakov). Školu bude navštevovať 146 chlapcov a 139 dievčat.

Veľkonočné prázdniny 2024
o 28 dní 5 hodín
začínajú sa 27. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga