Žiaci

Šk. rok: 2021/2022

Celkový počet žiakov: 295

Na 1. stupni bude 8 tried (132 žiakov), na 2. stupni 8 tried (163 žiakov). Školu bude navštevovať 147 chlapcov a 148 dievčat.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga