Elektronická prihláška

Elektronickú prihlášku žiaka do 1. ročníka vyplňte v tomto linku:

https://zshornasuca.edupage.org/register/

Veľkonočné prázdniny 2024
o 28 dní 4 hodiny
začínajú sa 27. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga