Elektronická prihláška

Elektronickú prihlášku žiaka do 1. ročníka vyplňte v tomto linku:

https://zshornasuca.edupage.org/register/

Veľkonočné prázdniny 2023
o 14 dní 19 hodín
začínajú sa 05. apríla

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga