Nepedagogickí

Mgr. Gabriela KRIŠKOVÁ ekonómka školy

Ing. Anna KRAMÁROVÁ administratíva, mzdy

Miroslav POLÁČEK  školník, kurič

Eva BIRASOVÁ –  upratovačka

Zdenka STEHLÍKOVÁ upratovačka

Alexandra ZEMANOVIČOVÁ –  upratovačka

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga