Základné informácie

Šk. rok: 2021/2022

Celkový počet žiakov: 295

Priemerný počet žiakov v triede: 18,44

Trieda

Počet žiakov

Dievčatá

Chlapci

Triedny učiteľ

1.A

16

9

7

Mgr. Barišová

1.B

15

7

8

Mgr. Hulínová

2.A

17+1zahr.

8

9+1 zahr.

Mgr. Levák

2.B

17

9

8

Mgr. Veber

3.A

15

7

8

PaedDr.Lakatošová

3.B

17

8

9

Mgr. Michalová

4.A

17+1 zahr.

6+1 zahr.

11

Mgr. Holíčková

4.B

15+1 zahr.

7+1 zahr.

8

Mgr. Hupčíková

5.A

18

11

7

Mgr. Múková

5.B

18+2 zahr.

12+1 zahr.

6+1 zahr.

Mgr. Banecká

6.A

17

11

6

Ing. Mikušincová

6.B

19

11

8

Mgr. Petrová

7.A

29

14

15

Mgr. Plevová

8.A

27

10

17

Mgr. Laurincová

9.A

19

10

9

Mgr. Balajová

9.B

14

5

9

Mgr. Mikulcová

SPOLU

290+5 zahr.

144+3 zahr.

145+2 zahr.


Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga