Základné informácie

Šk. rok: 2023/2024

Celkový počet žiakov: 304

Priemerný počet žiakov v triede: 19

Trieda

Počet žiakov

Dievčatá

Chlapci

Triedny učiteľ

1.A

22

12

10

Mgr. Hupčíková

1.B

21+2 zahr.

11+1 zahr.

10+1 zahr.

PaedDr.Lakatošová

2.A

24+1 zahr.

9

15+1 zahr.

Mgr. Holíčková

3.A

17

9

8

Mgr. Barišová

3.B

16

8

8

Mgr. Hulínová

4.A

17+1 zahr.

8+1 zahr.

9

Mgr. Levák

4.B

16+1 zahr.

8+1 zahr.

8

Mgr. Marková

5.A

18

8

10

Mgr. Banecká

5.B

17

8

9

Mgr. Laurincová

6.A

17

6

11

Mgr. Balajová

6.B

15

6

9

Mgr. Mikulcová

7.A

18

11

7

Mgr. Múková

7.B

17+2 zahr.

11+1 zahr.

6+1 zahr.

Mgr. Steinecker

8.A

18

12

6

Ing. Mikušincová

8.B

16

9

7

Mgr. Petrová

9.A

28

14

14

Mgr. Plevová

SPOLU

297+7 zahr.

150+4 zahr.

147+3 zahr.

Rozdelenie žiakov podľa bydliska:
- Ústredie: 133 žiakov (46,7%)
- Osady: 127 žiakov (44,6%)
- Iné: 20 žiakov (7,0%)
- Zahraničie: 5 (1,8%)
Osady: 127 žiakov
- Trnávka: 45 žiakov (35,4%)
- Dúbrava: 30 žiakov (23,6%)
- Vlčí Vrch: 18 žiakov (14,2%)
- Repáky: 15 žiakov (11,8%)
- Závrská: 13 žiakov (10,2%)
- Krásny Dub: 6 žiakov (4,7%)


Rozdelenie žiakov podľa bydliska:

- Ústredie: 133 žiakov (46,7%)

- Osady: 127 žiakov (44,6%)

- Iné: 20 žiakov (7,0%)

- Zahraničie: 5 (1,8%)


Osady: 127 žiakov

- Trnávka: 45 žiakov (35,4%)

- Dúbrava: 30 žiakov (23,6%)

- Vlčí Vrch: 18 žiakov (14,2%)

- Repáky: 15 žiakov (11,8%)

- Závrská: 13 žiakov (10,2%)

- Krásny Dub: 6 žiakov (4,7%)

Letné prázdniny 2024
o 34 dní 7 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga