Základné informácie

Šk. rok: 2020/2021

Celkový počet žiakov: 292

Priemerný počet žiakov v triede: 18,25

Trieda

Počet žiakov

Dievčatá

Chlapci

Triedny učiteľ

1.A

17

8

9

Mgr. Levák

1.B

16

8

8

Mgr. Veber

2.A

15+1zahr.

7

8

PaedDr.Lakatošová

2.B

16

8

8

Mgr. Michalová

3.A

17

6

11

Mgr. Holíčková

3.B

16

6

10

Mgr. Hupčíková

4.A

19

12

7

Mgr. Barišová

4.B

17+3zahr.

14

6

Mgr. Hulínová

5.A

17

10

7

Mgr. Mikušincová

5.B

19

11

8

Mgr. Petrová

6.A

29

14

15

Mgr. Plevová

7.A

25

10

16

Mgr. Laurincová

8.A

19

10

9

Mgr. Balajová

8.B

14

6

8

Mgr. Mikulcová

9.A

14

7

7

Mgr. Dohnanová

9.B

18

6

12

Mgr. Múková

SPOLU

292

143

149

Žiaci podľa bydliska:

Horná Súča obec:  145 žiakov

Osada Trnávka: 38 žiakov

Osada Dúbrava: 33 žiakov

Osada Závrská: 19 žiakov

Osada Repáky: 17 žiakov

Osada Vlčí Vrch: 14 žiakov

Osada Krásny Dub: 8 žiakov

Iné: 18 žiakov

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga