Základné informácie

Šk. rok: 2022/2023

Celkový počet žiakov: 286

Priemerný počet žiakov v triede: 19

Trieda

Počet žiakov

Dievčatá

Chlapci

Triedny učiteľ

1.A

24

9

15

Mgr. Holíčková

2.A

17+1 zahr.

9

8+1 zahr.

Mgr. Barišová

2.B

15

7

8

Mgr. Hulínová

3.A

17

8

9

Mgr. Levák

3.B

17

9

8

Mgr. Milanová

4.A

17+1 zahr.

8+1 zahr.

9

PaedDr.Lakatošová

4.B

17+1 zahr.

8+1 zahr.

9

Mgr. Hupčíková

5.A

17

6

11

Mgr. Balajová

5.B

16

7

9

Mgr. Mikulcová

6.A

18

11

7

Mgr. Múková

6.B

17+2 zahr.

11+1 zahr.

6+1 zahr.

Mgr. Steinecker

7.A

18

12

6

Ing. Mikušincová

7.B

16

9

7

Mgr. Petrová

8.A

29

14

15

Mgr. Plevová

9.A

26

9

17

Mgr. Laurincová

SPOLU

281+5 zahr.

137+3 zahr.

144+2 zahr.

Rozdelenie žiakov podľa bydliska:
- Ústredie: 133 žiakov (46,7%)
- Osady: 127 žiakov (44,6%)
- Iné: 20 žiakov (7,0%)
- Zahraničie: 5 (1,8%)
Osady: 127 žiakov
- Trnávka: 45 žiakov (35,4%)
- Dúbrava: 30 žiakov (23,6%)
- Vlčí Vrch: 18 žiakov (14,2%)
- Repáky: 15 žiakov (11,8%)
- Závrská: 13 žiakov (10,2%)
- Krásny Dub: 6 žiakov (4,7%)


Rozdelenie žiakov podľa bydliska:

- Ústredie: 133 žiakov (46,7%)

- Osady: 127 žiakov (44,6%)

- Iné: 20 žiakov (7,0%)

- Zahraničie: 5 (1,8%)


Osady: 127 žiakov

- Trnávka: 45 žiakov (35,4%)

- Dúbrava: 30 žiakov (23,6%)

- Vlčí Vrch: 18 žiakov (14,2%)

- Repáky: 15 žiakov (11,8%)

- Závrská: 13 žiakov (10,2%)

- Krásny Dub: 6 žiakov (4,7%)

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 6 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga