Pedagogickí


Pedagogický zamestnanec

Pozícia

Vyučuje

predmety

Mgr. Vojtech Laurinec

riaditeľ školy

MAT, NBV

Mgr. Anna Dohnanová

zástupkyňa riaditeľa

školy

SJL, HUV

Mgr. Eva Hupčíková

triedna učiteľka 1.A

HUV (3.B)

PaedDr. Lucia Lakatošová

triedna učiteľka 1.B

ANJ (3.B)

Mgr. Miriam Holíčková

triedna učiteľka 2.A

ANJ (3.A)

Mgr. Alexandra Barišová

triedna učiteľka 3.A

VYV (2.A)

Mgr. Hana Hulínová

triedny učiteľ 3.B

VYV (1.B), ETV

Mgr. Marián Levák

triedny učiteľ 4.A

TSV (5.AB, 6.AB)

Mgr. Vlasta Marková

triedna učiteľka 4.B

HUV (4.A)


Mgr. Gabriela Banecká

triedna učiteľka 5.A

MAT, INF

Mgr. Stanislava Laurincová

triedna učiteľka 5.B

SJL, NBV

Mgr. Emília Balajová

triedna učiteľka 6.A

GEG, RUJ, RGV,

INF

Mgr. Renata Mikulcová

triedna učiteľka 6.B

MAT, THD, RGV,

INF

Mgr. Eva Múková

triedna učiteľka 7.A,

výchovná poradkyňa

BIO, CHE, ENV

Mgr. Ivan Steinecker

triedny učiteľ 7.B

ANJ, OBN, TSV,

INF

Ing. Lenka Mikušincová

triedna učiteľka 8.A

ANJ, KAJ, INF,

ANJ (4.A, 4.B)

Mgr. Miriam Petrová

triedna učiteľka 8.B

ANJ, KAJ, BIO

GEG

Mgr. Nadežda Plevová

triedna učiteľka 9.A

SJL, DEJ

Mgr. Miroslava Habániková

pedagogická

asistentka,

vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Lucia Janišová

pedagogická

asistentka

VYV

Mgr. Miloš Marko

učiteľ na II. stupni

FYZ, THD, TSV

Bc. Roman Pleva

pedagogický asistent
Mgr. Lívia Plevová

vychovávateľka v ŠKD,

pedagogická

asistentka

PhDr. Mária Filipová

učiteľka na II. stupni

SJL, DEJ, VYV

Mgr. Eva Veber

školská špeciálna

pedagogička,

vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Alojz Potočiar

p. farár

NBV (3.A,3.B)

Alexandra Zemanovičová

pedagogická

asistentka

EMAILOVÉ KONTAKTY:

Riaditeľ školy: Mgr. Vojtech Laurinec

vojtech.laurinec@zssmshornasuca.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Anna Dohnanová

anna.dohnanova@zssmshornasuca.sk

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov a ich kontakty:

Pedagogický zamestnanec

Kontakt

Mgr. Emília Balajová

emilia.balajova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Gabriela Banecká

gabriela.banecka@zssmshornasuca.sk

Mgr. Alexandra Barišová

alexandra.barisova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miroslava Habániková

miroslava.habanikova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miriam Holíčková

miriam.holickova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Hana Hulínová

hana.hulinova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Hupčíková

eva.hupcikova@zssmshornasuca.sk

PaedDr. Lucia Lakatošová

lucia.lakatosova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Stanislava Laurincová

stanislava.laurincova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Marián Levák

marian.levak@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miloš Marko

milos.marko@zssmshornasuca.sk

Mgr. Renata Mikulcová

renata.mikulcova@zssmshornasuca.sk

Ing. Lenka Mikušincová

lenka.mikusincova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Múková

eva.mukova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miriam Petrová

miriam.petrova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Lívia Plevová

livia.mrazikova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Nadežda Plevová

nadezda.plevova@zssmshornasuca.sk

PhDr. Mária Filipová

maria.filipova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Ivan Steinecker

ivan.steinecker@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Veber

eva.veber@zssmshornasuca.sk

Alexandra Zemanovičová

alexandra.zemanovicova@zssmshornasuca.sk

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 23 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga