Pedagogickí

Pedagogický zamestnanec

Pozícia

Vyučuje predmety

Mgr. Vojtech Laurinec

riaditeľ školy

NBV, INF, RGV

Mgr. Anna Dohnanová

zástupkyňa riaditeľa

školy

SJL, HUV

Mgr. Alexandra Barišová

triedna učiteľka 1.A

HUV (2.A)

Mgr. Hana Hulínová

triedna učiteľka 1.B

ETV (2.B, 4.A)

Mgr. Marián Levák

triedny učiteľ 2.A

POV (2.B)

Mgr. Eva Veber

triedna učiteľka 2.B,

vychovávateľka v ŠKD

PaedDr. Lucia Lakatošová

triedna učiteľka 3.A

TSV (2.B)

Mgr. Terézia Michalová

triedna učiteľka 3.B

VYV (2.B)

Mgr. Miriam Holíčková

triedna učiteľka 4.A

HUV (3.A)

Mgr. Eva Hupčíková

triedna učiteľka 4.B

Mgr. Eva Múková

triedna učiteľka 5.A,

výchovná poradkyňa

BIO, CHE, ENV

Mgr. Gabriela Banecká

triedna učiteľka 5.B

MAT, INF, VYV

Ing. Lenka Mikušincová

triedna učiteľka 6.A

ANJ,KAJ, ANJ (3.B,

4.A, 4.B)

Mgr. Miriam Petrová

triedna učiteľka 6.B

ANJ, KAJ, GEG,

ANJ (3.A)

Mgr. Nadežda Plevová

triedna učiteľka 7.A

SJL, DEJ, RGV, INF

Mgr.Stanislava Laurincová

triedna učiteľka 8.A

SJL, NBV, NBV (1.A,

1.B, 2.A, 2.B, 4.A,

4.B)

Mgr. Emília Balajová

triedna učiteľka 9.A

GEG, RUJ, VYV

Mgr. Renata Mikulcová

triedna učiteľka 9.B

MAT, THD, INF

Mgr.Miroslava Habániková

asistentka učiteľa,

vychovávateľka v ŠKD

Slavka Klimová

asistentka učiteľa

Mgr. Miloš Marko

učiteľ na 2. stupni

FYZ, THD, INF, TSV

Mgr. Lívia Plevová

vychovávateľka v ŠKD,

asistentka učiteľa

Mgr. Darina Rogovská

učiteľka na 2. stupni

SJL, DEJ, VYV, INF

Mgr. Ivan Steinecker

učiteľ na 2. stupni

OBN, TSV, ANJ,

INF

PaedDr. Juraj Šedivý

špeciálny školský

pedagóg

TSV (8.AB, 9.AB)

Mgr. Tomáš Zelenák

p. farár

NBV (3.A,3.B)

Alexandra Zemanovičová

asistentka učiteľa

EMAILOVÉ KONTAKTY:

Riaditeľ školy: Mgr. Vojtech Laurinec

vojtech.laurinec@zssmshornasuca.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Anna Dohnanová

anna.dohnanova@zssmshornasuca.sk

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov a ich kontakty:

Pedagogický zamestnanec

Kontakt

Mgr. Emília Balajová

emilia.balajova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Gabriela Banecká

gabriela.banecka@zssmshornasuca.sk

Mgr. Alexandra Barišová

alexandra.barisova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miroslava Habániková

miroslava.habanikova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miriam Holíčková

miriam.holickova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Hana Hulínová

hana.hulinova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Hupčíková

eva.hupcikova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Slávka Klimová

slavka.klimova@zssmshornasuca.sk

PaedDr. Lucia Lakatošová

lucia.lakatosova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Stanislava Laurincová

stanislava.laurincova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Marián Levák

marian.levak@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miloš Marko

milos.marko@zssmshornasuca.sk

Mgr. Terézia Michalová

terezia.michalova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Renata Mikulcová

renata.mikulcova@zssmshornasuca.sk

Ing. Lenka Mikušincová

lenka.mikusincova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Múková

eva.mukova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miriam Petrová

miriam.petrova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Lívia Plevová

livia.mrazikova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Nadežda Plevová

nadezda.plevova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Darina Rogovská

darina.rogovska@zssmshornasuca.sk

Mgr. Ivan Steinecker

ivan.steinecker@zssmshornasuca.sk

PaedDr. Juraj Šedivý

juraj.sedivy@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Veber

eva.veber@zssmshornasuca.sk

Mgr. Tomáš Zelenák

tomas.zelenak@zssmshornasuca.sk

Alexandra Zemanovičová

alexandra.zemanovicova@zssmshornasuca.sk

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga