Pedagogickí


Pedagogický zamestnanec

Pozícia

Vyučuje

predmety

Mgr. Vojtech Laurinec

riaditeľ školy

NBV, TSV

Mgr. Anna Dohnanová

zástupkyňa riaditeľa

školy

SJL, HUV

Mgr. Miriam Holíčková

triedna učiteľka 1.A

HUV (2.A)

Mgr. Alexandra Barišová

triedna učiteľka 2.A

VYV (3.B)

Mgr. Hana Hulínová

triedny učiteľ 2.B

VLA (3.B), ETV

Mgr. Marián Levák

triedny učiteľ 3.A

TSV (3.B)

Mgr. Janka Milanová

triedna učiteľka 3.BPaedDr. Lucia Lakatošová

triedna učiteľka 4.A

POV (3.B)

Mgr. Eva Hupčíková

triedna učiteľka 4.B

INF (3.B)

Mgr. Emília Balajová

triedna učiteľka 5.A

GEG, RUJ

Mgr. Renata Mikulcová

triedna učiteľka 5.B

MAT, THD

Mgr. Eva Múková

triedna učiteľka 6.A,

výchovná poradkyňa

BIO, CHE, ENV,

RGV

Mgr. Ivan Steinecker

triedny učiteľ 6.B

ANJ, OBN, TSV,

RGV

Ing. Lenka Mikušincová

triedna učiteľka 7.A

ANJ, KAJ, ANJ

(3.A, 3.B, 4.B)

Mgr. Miriam Petrová

triedna učiteľka 7.B

ANJ, KAJ, BIO

ANJ (4.A)

Mgr. Nadežda Plevová

triedna učiteľka 8.A

SJL, DEJ, INF

Mgr. Stanislava Laurincová

triedna učiteľka 9.A

SJL, NBV, NBV

(1.A, 2.A, 2.B, 4.A,

4.B)

Mgr. Gabriela Banecká

učiteľka na II. stupni

MAT, INF

Mgr. Miroslava Habániková

asistentka učiteľaMgr. Lucia Janišová

asistentka učiteľa

VYV

Mgr. Miloš Marko

učiteľ na II. stupni

FYZ, THD, TSV

Bc. Roman Pleva

asistent učiteľaMgr. Lívia Plevová

vychovávateľka v ŠKD,

asistentka učiteľa

Mgr. Darina Rogovská

učiteľka na II. stupni

SJL, DEJ, VYV,

INF

Mgr. Eva Veber

školská špeciálna

pedagogička,

vychovávateľka v ŠKDMgr. Tomáš Zelenák

p. farár

NBV (3.A,3.B)

Alexandra Zemanovičová

asistentka učiteľa

EMAILOVÉ KONTAKTY:

Riaditeľ školy: Mgr. Vojtech Laurinec

vojtech.laurinec@zssmshornasuca.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Anna Dohnanová

anna.dohnanova@zssmshornasuca.sk

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov a ich kontakty:

Pedagogický zamestnanec

Kontakt

Mgr. Emília Balajová

emilia.balajova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Gabriela Banecká

gabriela.banecka@zssmshornasuca.sk

Mgr. Alexandra Barišová

alexandra.barisova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miroslava Habániková

miroslava.habanikova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miriam Holíčková

miriam.holickova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Hana Hulínová

hana.hulinova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Hupčíková

eva.hupcikova@zssmshornasuca.sk

PaedDr. Lucia Lakatošová

lucia.lakatosova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Stanislava Laurincová

stanislava.laurincova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Marián Levák

marian.levak@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miloš Marko

milos.marko@zssmshornasuca.sk

Mgr. Renata Mikulcová

renata.mikulcova@zssmshornasuca.sk

Ing. Lenka Mikušincová

lenka.mikusincova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Múková

eva.mukova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Miriam Petrová

miriam.petrova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Lívia Plevová

livia.mrazikova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Nadežda Plevová

nadezda.plevova@zssmshornasuca.sk

Mgr. Darina Rogovská

darina.rogovska@zssmshornasuca.sk

Mgr. Ivan Steinecker

ivan.steinecker@zssmshornasuca.sk

Mgr. Eva Veber

eva.veber@zssmshornasuca.sk

Mgr. Tomáš Zelenák

tomas.zelenak@zssmshornasuca.sk

Alexandra Zemanovičová

alexandra.zemanovicova@zssmshornasuca.sk

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 7 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga