Ochrana osobných údajov

           Povinné informovanie Základnej školy s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242 v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Viď. nasledujúci link:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36125881

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 5 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga