Ochrana osobných údajov

           Povinné informovanie Základnej školy s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242 v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Viď. nasledujúci link:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36125881

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga