Ochrana osobných údajov

Zobrzí sa kliknutím na tento link

https://www.zssmshornasuca.sk/files/20231002_122631.pdf

Veľkonočné prázdniny 2024
o 28 dní 5 hodín
začínajú sa 27. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga