Školský klub detí

Mesačný poplatok:  10 €

Počet oddelení:   2

Počet detí:   70

Vychovávateľky ŠKD: Mgr. Eva Veber, Mgr. Lívia Plevová.


Prevádzková doba:

ŠKD I.: 11:30 hod. - 16:00 hod.

ŠKD II.: PO, UT: 12:30 hod. - 15:00 hod., ST, ŠT, PIA: 11:30 hod. - 15:00 hod.

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 6 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga