Školský klub detí

Mesačný poplatok:  20 €

Počet oddelení:   3

Počet detí:   79

Vychovávateľky ŠKD: Mgr. Eva Veber, Mgr. Lívia Plevová, Mgr. Miroslava Habániková.


Prevádzková doba:

ŠKD I.: 11:30 hod. - 16:00 hod.

ŠKD II.: PO, ST, PIA: 11:35 hod. - 15:00 hod., UT, ŠT: 12:30 hod. - 15:00 hod.

ŠKD III.: 12:30 - 15:00 hod.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga