Školský klub detí

Školský klub detí dlhodobo nemal vlastné priestory. Po plynofikácii školy sme bývalý sklad uhlia zrekonštruovali a prerobili na moderný a priestranný školský klub detí.

Rekonštrukcia stála 12.000,- €.

Prevádzková doba  :  11:30 hod. - 17:00 hod. / okrem piatka

11:30 hod. - 16:00 hod. / piatok


Mesačný poplatok   :  10 €

Počet oddelení      :   2

Počet detí          :   55

Vychovávateľky ŠKD : Mgr. Eva Veber, Mgr. Lívia Plevová.Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga