Šikanovanie

Čo je to šikanovanie?

1. Zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky. Napr. bitie,     krádež peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí alebo nadávky a vylúčenie zo spoločnosti druhých.

2. Útočníkom môže byť jedno dieťa alebo skupina detí.

3. Incidenty  sú opakované. Jednorázové akcie sa väčšinou za šikanovanie nepovažujú.

4. Nepomer síl medzi útočníkom a obeťou. Táto prevaha môže byť skutočná, alebo zdanlivá. V oblasti fyzickej sily alebo agresivity, v osobnej sile jedinca alebo v početnej prevahe skupiny.

Prejavy šikanovania:

1. Posmech, posmešné poznámky na adresu dieťaťa, pokorujúce prezývky, nadávky, ponižovanie, hrubé narážky na jeho osobu. Rozhodujúcim kritériom je to, do akej miery je dané dieťa konkrétnou prezývkou zraniteľné.

2. Kritika dieťaťa, výčitky na jeho adresu, prehlasované najmä nepriateľským až nenávistným prípadne pohŕdavým tónom.

3. Príkazy, ktoré dieťa dostáva od iných detí, povedané najmä panovačným tónom a skutočnosťou, že sa im dieťa podriaďuje.

4. Naháňanie, strkanie, šťuchanie, rany, kopanie, ktoré nemusia byť silné, ale je nápadné, že  ich obeť neopláca.

5. Bitky, v ktorých je jeden z účastníkov zreteľne slabší a snaží sa uniknúť.

Zriadili sme pre Vás „Schránku dôvery“ a vedľa nej máte pravidlá používania a fungovania schránky.

Schránka dôvery je už pripravená na Vaše dôvernosti.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga