Triedy

V školskom roku 2020/2021 máme 292 žiakov v 16 triedach. Na 1. stupni bude 8 tried (137 žiakov), na 2. stupni 8 tried (155 žiakov).

Zoznam tried

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga