Triedy

Šk. rok: 2023/2024

Celkový počet žiakov: 304

Na I. stupni je 7 tried (138 žiakov) a na II. stupni 9 tried (166 žiakov). Do ZŠ chodí 150 chlapcov a 154 dievčat. Najviac žiakov je v 1. ročníku (45) a najmenej je druhákov (25), 7 žiaci študujú v zahraničí.

Zoznam tried

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 4 hodiny
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga