Trieda 1.B

Balalová Lívia, Bečárová Sára, Cverenkár Šimon, Dohálová Terézia, Faltín Andrej, Galád Martin, Guga Dárius, Hašková Hanka, Hošták Adam, Hošták Richard, Jánska Hana, Juračková Michaela, Kalinčík Ondrej, Kramárová Melánia, Marková Nina, Mrázik Damián, Ondračková Linda, Páleš Eduard Gabriel, Repa Šimon, Repová Sofia, Vavrová Janka, Adámek Jakub (v zahraničí), Kunishio Emilie (v zahraničí).

Triedna učiteľka: PaedDr. Lucia Lakatošová

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 5 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga