Zadania na domácu výučbu

Milí rodičia

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne zadania na domácu výučbu pre žiakov našej školy (okrem tých tried, ktoré dostávajú zadania cez www.bezkriedy.sk).

Posledná aktualizácia: 28.03.2021 o 20:45 hod.

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga