Deviataci na obecnom úrade

vložené 09. 07. 2024 o 12:17

Aj v tomto školskom roku si naši deviataci prevzali svoje záverečné vysvedčenie zo základnej školy na obecnom úrade. Za spevu piesní a hry na heligónke a ozembuchu sa zišli v obradnej sále, kde ich už čakal so svojím príhovorom pán starosta Jakub Ondračka.

Všetkých deviatakom zablahoželal k úspešnému ukončeniu ZŠ a poprial veľa šťastia a spokojnosti na stredných školách, ktoré si zvolili.

Z jeho rúk prebralo svoje vysvedčenia 28 deviatakov (14 chlapcov a 14 dievčat), ktorých do stredoškolského života symbolicky vyprevadila ich triedna pani učiteľka Mgr. Nadežda Plevová.

Spoločný prípitok detským šampanským nech je symbolom pekných spomienok na ZŠ v rodnej obci a príjemným štartom v novom prostredí na SŠ.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga