Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

vložené 09. 07. 2024 o 11:40

V piatok 28.6.2024 sme slávnostne ukončili školský rok 2023/2024.

Najskôr nám v kostole na ďakovnej svätej omši p. farár Mgr. Alojz Potočiar dal návod, ako plnohodnotne stráviť dvojmesačné prázdniny, na ktoré sa všetci tešíme. Slávnosť svojím spevom a hrou na nástrojoch sprevádzali malí i väčší, čítania i nosenia obetných darov sa zhostili lúčiaci sa deviataci.

Následne sme sa presunuli na dolnú chodbu, kde pán riaditeľ Mgr. Vojtech Laurinec vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky, vyzdvihol usilovnosť prvákov a zablahoželal deviatakom k ich úspešnému prijatiu na stredné školy.

Ďalej pristúpil k obľúbenej časti celého ceremoniálu, a to oceňovaniu úspešných žiakov našej školy vo vedomostných olympiádach, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach aj v zbere papiera. Z roka na rok šikovných a ocenených žiakov pribúda, z čoho máme veľkú radosť.

Ďalším bodom programu bolo poďakovanie pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí zabezpečovali plynulý priebeh vyučovacieho procesu po celý školský rok. Špeciálne poďakovanie patrilo tento rok odchádzajúcim učiteľom – manželom Milošovi a Vlaste Markovcom za ich výnimočný prínos pre našu školu nielen po profesionálnej, ale aj osobnostnej stránke.

Prítomným sa prihovoril aj pán starosta Jakub Ondračka a po ňom ešte krátko aj pán farár Mgr. Alojz Potočiar.

Bodkou za vydarenou slávnosťou boli naši deviataci, ktorí pekne pripraveným príhovorom dojali nejedného pedagóga. Rozlúčili sa tradične piesňou. Láska je tu s nami, ktorú si nacvičili v sprievode gitary a cajona, ukončila školský rok 2023/2024.

Ocenení žiaci vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach:

Filip Mikušinec (4.B)                - naj recitátor

Dorota Švajdová (8.B)             - naj rétorka


Laura Klinková (7.B)                 - naj poetka

Karolína Ondračková (7.A)       - naj prozaička


Tereza Leváková (7.B)             - naj výtvarníčka

Šimon Mikušinec (2.A)             - naj hudobník


Stella Elizabeth Múka (3.B)    - naj matematička na I. stupni

Artuš Babrnák (5.A)                - naj matematik na II. stupni


Matej Lakatoš (8.A)                - naj biológ

Eliška Michalíková (7.B)           - naj biologička


Katarína Lakatošová (9.A) a Nina Hlávková (8.A) - naj historičky


Šimon Cverenkár (1.B)              - naj čitateľ v 1. ročníku

Rebeka Gagová (1.A)                - naj čitateľka v 1. ročníku


Lucia Gugová (2.A) a Amélia Švajdová (2.A) - najtvorivejšie žiačky v ŠKD I.

Dorota Grófová (3.B)               - najtvorivejšie dievča v ŠKD III.

Tomáš Hošták (3.B)                 - najtvorivejší chlapec v ŠKD III.


Matúš Ondračka (2.A)             - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži

Alžbeta Gazdíková (3.B)          - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži

Adam Kašlík (6.B)                    - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži

Jasmína Gazdíková (4.B)          - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži


Adela Michalíková (6.A)           - za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži

Martin Dudák (2.A)                  - za reprezentáciu školy v recitačnej súťaži

Anna Viktória Santerová (5.B) - za reprezentáciu školy v recitačnej súťaži


Tomáš Seriš (7.A)                      - za reprezentáciu školy v súťaži vo vlastnej tvorbe

Kristián Zemanovič (8.A)            - za reprezentáciu školy v súťaži vo vlastnej tvorbe

Terézia Galádová (5.A)               - za reprezentáciu školy v súťaži v rétorike


Romana Katonová (8.B)                 - najúspešnejšia žiačka v súťaži English Star

Matej Lakatoš (8.A)                     - najúspešnejšia žiak v súťaži English Star


Michaela Vašíčková (9.A)         - za reprezentáciu školy v Dejepisnej olympiáde

Sára Faryová (9.A)                   - za reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži


Andrej Múka (8.B)                   - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Klára Švajdová (8.A)                - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Hanka Habánková (8.B)            - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Laura Klinková (7.B)                 - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde


Filip Mikušinec (4.B)       - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Adam Borot (5.A)           - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Samuel Múka (5.A)         - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Dorota Švajdová (8.B)    - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach


Dávid Habánik (9.A)       - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Timotej Repa (9.A)        - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach

Tereza Leváková (7.B)   - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach


Diana Dudáková (8.A) - za reprezentáciu školy vo vedomostných olympiádach a umeleckých súťažiach

Ema Juricová (9.A) - za reprezentáciu školy vo vedomostných  olympiádach a umeleckých súťažiach


Ema Juricová (9.A), Matej Lakatoš (8.A), Katarína Lakatošová (9.A)  – za reprezentáciu školy v Biblickej olympiáde


Ema Juricová (9.A)                           - najúspešnejšia deviatačka


Katarína Lakatošová (9.A)                - najužitočnejšia žiačka (vrchol pyramídy)

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga