Súťaž s 2% z daní

vložené 13. 03. 2024 o 14:39

Vážení rodičia a priatelia Základnej školy s materskou školou v Hornej Súči,

aj v tomto školskom roku sa obraciame na Vás s prosbou o zapojenie sa do školskej súťaže o získanie čo najviac finančných prostriedkov v rámci 2% z Vašich daní.

Finančné prostriedky získané z poukázaných 2% pre našu školu boli v minulom školskom roku použité na financovanie dopravy na exkurzie, školské výlety, školu v prírode, plavecké výcviky pre našich žiakov, ceny do súťaží, záverečné odmeňovanie úspešných žiakov našej školy, kultúrne vystúpenia k MDD, zakúpenie sladkostí na Mikuláša a pod.

Aj v tomto roku by sme Vás chceli požiadať o pomoc. Získanie prostriedkov z 2% bude tradične podporené vyhlásením školskej súťaže pre našich žiakov, v ktorej majú možnosť získať zaujímavé ceny – smart hodinky, sadu aktivít pre mladého bádateľa (ľudské telo, archeológia) a strunový hudobný nástroj – ukulele. Cenou pre žiaka, ktorý prinesie najviac vyhlásení, je poukážka na motokáry vo Volt Racing Center v Trenčíne v hodnote 30 €.

Zapojiť sa môžete podľa inštrukcií zverejnených na nástenke v spojovacej chodbe školy aj na internetovej stránke.

Za Vaše 2% z daní Vám vopred ďakujeme.

Občianske združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča

Letné prázdniny 2024
o 74 dní 10 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga