Spomienka na Michala Rešetku

vložené 07. 11. 2023 o 09:18

Na konci októbra sa napĺňajú naše cintoríny, aby sme upravili miesta posledného odpočinku našich príbuzných na prichádzajúci Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.

V našej škole si nezabúdame uctiť ani pamiatku nášho významného kňaza, literárneho historika, bibliografa, zberateľa a vydavateľa kníh a rukopisov, ľudovýchovného pracovníka, priekopníka zdravotníckej činnosti, ktorého meno naša škola nesie – Michala Rešetku.

Dievčatá – deviatačky počas techniky upratali okolie hrobu i vyčistili pomník a šiestaci na náboženstve zasa odniesli spomienkový venček, zapálili sviečky.

Viacerí sa však pri hrobe tejto významnej súčanskej osobnosti zastavili, pomodlili, poďakovali..., v duchu slov Michala Chrásteka, ktorý v spomienke na Michala Rešetku v časopise Cyril a Metod 11 dní po jeho smrti napísal túto krásnu a časom potvrdenú myšlienku:

„Jeho meno zostane vo vďačnej, večnej pamiatke ešte aj u budúceho potomstva. Sláva jeho sa bude skvieť na Slovensku a požehnaná bude medzi nami pamiatka jeho“.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga