Biologická olympiáda kat. E - krajské kolo

vložené 19. 05. 2023 o 15:15

Víťazi okresného kola v aprílovej súťaži "Poznaj a chráň prírodu Slovenska" - kategória E postúpili do krajského kola. To sa konalo 16.5.2023 v CVČ v Považskej Bystrici.

Súťažiaci v botanike museli zmapovať a pozorovať 10 vybraných rastlín a zakresliť ich výskyt do mapy. Podobne aj zoológovia robili 2 pozorovania 10 druhov lesných živočíchov počas celého mája. Spracované správy a mapy tvorili prvú časť súťaže.

Ďalej mali súťažiaci predložiť herbár alebo zbierku 10 organizmov.

Treťou časťou bolo poznávanie 20 živých rastlín, ktoré ešte nemali vyvinuté kvety, čo im sťažovalo presné určenie. Živočíchy boli na obrázkoch.

Štvrtou časťou bol 60 minútový test v danej odbornosti.

Piatou časťou súťaže bola ústna skúška, keď ku 10 organizmom boli položené po 2 otázky, na ktoré mali súťažiaci pohotovo odpovedať pred komisiou.

V tejto náročnej súťaži na krajskej úrovni uspeli naši žiaci v konkurencii iných 16-tich okresných víťazov veľmi dobre.

Botanika:

5. miesto - Ema Juricová, 8.A

Zoológia:

5. miesto - Matej Lakatoš,7.A

6. miesto - Laura Klinková, 6.B

Títo žiaci patria k najlepším biológom v trenčianskom kraji. Blahoželáme!

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 22 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga