Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

vložené 09. 09. 2022 o 08:15

V pondelok 5.9.2022 sme slávnostne zahájili nový školský rok svätou omšou, ktorú celebroval pán farár Mgr. Tomáš Zelenák.

Následne na dolnej chodbe všetkých privítal pán riaditeľ Mgr. Vojtech Laurinec, ktorý sa osobitne prihovoril prvákom, deviatakom a predstavil nových pedagógov - Mgr. Janku Milanovú (I. st.), Mgr. Luciu Janišovú (výtvarná výchova a asistentka učiteľa) a Bc. Romana Plevu (asistent učiteľa). Pán riaditeľ predstavil aj novú špeciálnu pedagogičku - Mgr. Evu Veber.

Potom pozdravili pedagógov a žiakov aj hostia – pán starosta Ing. Juraj Ondračka a už spomínaný pán farár Mgr. Tomáš Zelenák. Obaja im popriali veľa úspechov, nových vedomostí a radostí v novom školskom roku. Pán starosta upriamil pozornosť prítomných aj na prestavbu podkrovia ZŠ, v ktorej finišujú práce na vytvorení školskej knižnice a 2 učební – jazykovej a počítačovej.

Nasledovalo stretnutie žiakov s triednymi učiteľmi vo svojich triedach.

V novom školskom roku bude mať škola na I. stupni 7 tried (126 žiakov) a na II. stupni 8 tried (159 žiakov). Škola má spolu 285 žiakov (o 10 menej ako minulý školský rok), 146 chlapcov a 139 dievčat. Najviac žiakov je v 6. ročníku (37) a najmenej je prvákov (24). 5 žiaci študujú v zahraničí.

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 3 hodiny
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga