Otvorenie šk. roka 2021/2022 - organizačné pokyny

vložené 31. 08. 2021 o 10:44

Oznamujeme žiakom a rodičom, že školský rok 2021/2022 začne 2.9.2021, t. j. vo štvrtok, a to podľa nasledovného harmonogramu:

8:00 - slávnostná svätá omša,

8:40 - otvorenie hl. vchodu pre žiakov,

9:00 - slávnostné otvorenie šk. roka na dolnej chodbe.

Vstup rodičov do budovy školy je zakázaný, s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka.

Školský klub v prvý deň otvorený nebude.

V priestore školy je rúško povinné pre všetkých žiakov i rodičov, a to bez výnimky.

Nakoľko sa nachádzame v zelenom okrese, potvrdenie o bezpríznakovosti nie je potrebné.

Tešíme sa na Vás!


HARMONOGRAM OBEDOV (približné ukončenie 1. školského dňa jednotlivých tried)

9:40 – 2. ročník

9:50 – 3. ročník

10:00 – 1. ročník

10:10 – 4. ročník

10:20 – 5. ročník

10:30 – 6. ročník

10:40 – 7. , 8. ročník

10:50 – 9. ročník

 

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 21 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga