Trieda 2.B

Gazdíková Alžbeta, Gaží Sebastián, Gróf Martin, Grófová Dorota, Habánik Matej, Habánik Mathias, Hošták Tomáš, Hoťko Marek, Jurica Alex, Jurica Jakub,  Múka Stella Elizabeth, Orságová Katarína, Santerová Klára, Repová Ema, Špániková Alžbeta, Švajdleníková Viktória

Triedna učiteľka: Mgr. Hana Hulínová

Vianočné prázdniny 2023
o 24 dní
začínajú sa 22. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga