Trieda 7.B

Aouachri Adam, Barišová Scarlet, Barteková Sofia, Blahová Diana, Dražkovec Matúš, Habánková Hanka, Hoťková Soňa, Jurikovičová Sandra, Katonová Romana, Khandl Oliver, Kopúň Alex, Michalec Matias, Múka Andrej, Švajdová Dorota, Širillová Vivienne, Zemanovič Henrich.

Tr. učiteľ: Mgr. Miriam Petrová

Veľkonočné prázdniny 2023
o 14 dní 18 hodín
začínajú sa 05. apríla

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga