Trieda 9.A

Bartek Denis, Birásová Sofia, Blahová Timea, Faryová Diana, Gažiová Eliška, Hoťko Juraj, Hoťková Ľudmila, Chovanec Matúš, Lukšo Tobias, Machara Matúš, Machara Simon, Michalová Dáša, Novomestský Matúš, Ondračka Hieroným, Ondračka Ján, Panáková Sabína, Panáková Sofia, Peter Filip, Poláček Peter, Seriš Samuel, Šiveň Jozef, Šiveň Samuel, Škunda Daniel, Švajda Tobiáš, Vašíčková Klaudia, Žúži Dominik.

Triedna učiteľka: Mgr. Stanislava Laurincová

Veľkonočné prázdniny 2024
o 28 dní 3 hodiny
začínajú sa 27. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga