Súťaž

Voda v krajine

 

     V rámci projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ – Fondu malých projektů vznikajú na Envirocentre Pro krajinu vo Vysokom Poli v ČR a u nás v ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča dva výukové programy na tému Voda v krajine, dva semináre pre pedagógov a súťaž Voda v krajine pre 7. ročníky.

     Téma súťaže je a bude stále aktuálnejšia, preto sme pre žiakov 7. ročníka nachystali súťaž, do ktorej sa môže zapojiť aj vaša škola a zúčastniť sa národného kola na Envicentre Pro krajinu alebo v Hornej Súči. Najlepšie tri tímy postúpia do medzinárodného československého kola, ktoré sa bude konať v Envicetre Pro krajinu vo Vysokom Poli.

     Tešiť sa môžete na príjemne strávený čas v prírode, pekné ceny a zoznámenie sa s cezhraničnými žiakmi a učiteľmi. Pre nabitie informáciami na danú tému môžete  využiť  naše výukové programy. Okruhy tém budú zverejnené na stránkach Envicentra Pro krajinu – www.prokrajinu.eu

Prihlášky do súťaže:       do 5.4.2019 (pre ČR)

                                     do 30.4.2019 (pre SR)

Termíny:                        26.4.2019 – české národné kolo, Envicentrum Pro krajinu

                                    14.5.2019 – slovenské národné kolo, ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča

                                21.5.2019 – československé kolo, Envicentrum Pro krajinu

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 20 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga