Villa Zerna 2024

vložené 10. 06. 2024 o 14:28

Literárny klub PoeMa v spolupráci s obecnou knižnicou a obcou Horné Srnie zorganizovali už 11. ročník celoslovenskej súťaže v literárnej tvorbe Villa Zerna. Naši žiaci sa s obľubou do tejto súťaže zapájajú a sme veľmi radi, že každoročne sa im podarí v konkurencii uspieť. Tento rok boli ocenení títo mladí autori:

1. miesto (poézia) Laura Klinková, 7.B za báseň „Lajk bez virtuálnej siete“,

1. miesto (próza) Karolína Ondračková, 7.A za poviedku „Zabudnutá bábika“

Čestné uznanie (próza) získal Tomáš Seriš, 7.A za báj „Ako vznikol potok Súčanka“.

Veríme, že tieto úspechy našich tvorcov povzbudia aj v ich ďalšom literárnom tvorení! Gratulujeme!

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 21 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga