Vtipparáda 2024 v ŠKD I.

vložené 10. 06. 2024 o 14:22

Deti z l. oddelenia školského klubu sú vždy veselé a zábavné, radi všeličo úsmevné vymýšľajú a smejú sa. V mesiaci máj radi privítali podujatie pod názvom: „Vtipparáda 2024“. Úlohou súťažiacich  bolo pripraviť si 3 vtipy, dokázať sa vtipne predstaviť, zábavne ich odprezentovať a tiež pridať úsmev a humor.

V našej triede máme veľkú televíznu obrazovku, v ktorej sa svojim divákom /boli nimi dievčatá a chlapci z 2. odd. ŠKD/ a porote,  predstavilo 18 súťažiacich. Pred súťažou si dievčatá a chlapci pripravili smajlíky, ktoré nalepili na rám televíznej obrazovky... Výkon v tejto zábavnej súťaži hodnotila porota.

Na naše podujatia vždy radi pozývame našu pani zástupkyňu Mgr. Annu Dohnanovú, ďalšími členkami poroty bola Mgr. Lívia Plevová a Mgr. Eva Veber. Výber a ocenenie najzábavnejších „vtipkárov“ bol naozaj ťažkou úlohou! Medzi tých, ktorí si pripravili najzábavnejšie vtipy a dokázali nimi naozaj zabaviť divákov, vložili do rozprávania rôzne výmysly, zmenili hlas, gestikulovali..., patrili: Oliver Machara, Karolína Kopčanová, Peter Kramár,  Adela Dohálová, Amélia Švajdová, Lucia Gugová, Filip Mikušinec, Marek a Janka Vavroví a Martin Dudák. Víťazov potešili farebné lopty a ostatných sladkosti.

V máji sme si na tomto podujatí vzájomne vyčarili úsmev na tvári a snažili sme sa ho vyčariť aj v prvé májové, nedeľné odpoludnie v kultúrnom dome - maminám v kultúrnom programe pri príležitosti Dňa matiek.

Mgr. Eva Veber, vychovávateľka ŠKD I.

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 23 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga