Tímovačka 8.B

vložené 31. 05. 2024 o 14:13

Dňa 28.5.2024 sa trieda 8.B opäť zúčastnila neformálneho vzdelávania v spolupráci s OZ TeCeMko Trenčín, v rámci ktorého sa žiaci učia lepšie spolupracovať a zároveň rozvíjať vlastnú osobnosť.

Kľúčovými témami tohto stretnutia boli spolupráca a motivácia. V rámci spolupráce žiaci robili niekoľko skupinových aktivít, kde žiaci ukázali svoje schopnosti tímovej práce, ako si v rámci skupiny vzájomne pomáhať, aby dosiahli čo najlepší výsledok ako TÍM. Žiaci aktívne spolupracovali a ani si neuvedomovali, koľko sa popri zábave naučili :).

V rámci teórie si žiaci osvojili základné poznatky na dané témy, ktoré si následne i prakticky vyskúšali.

Veľmi zaujímavou časťou stretnutia bola aktivita, ktorej cieľom bolo ukázať žiakom, aká dôležitá je pozitívna motivácia jedinca i skupiny. Vybraní žiaci mali splniť zadanú úlohu, pričom zvyšok triedy ich:

-          v prvom prípade pozitívne motivovali (povzbudzovali, chválili...),

-          v druhom prípade na neho negatívne pôsobili (ponižovali, osočovali...),

-          v treťom prípade nereagovali vôbec (úplne ignorovali).

Jedine v prípade pozitívnej motivácie sa podarilo úlohu splniť.

Nasledovala diskusia, čo sa vlastne dialo, ako sa žiaci, ktorí mali plniť úlohu cítili, či negatívna motivácia môže byť v niektorých prípadoch prospešná...

Keďže počasie nám prialo, žiaci si mohli vyskúšať niekoľko zaujímavých tímových aktivít aj vonku :).

Celkovo tento deň hodnotíme ako zábavný, plný veselých zážitkov, no zároveň veľmi prínosný. Tešíme sa opäť nabudúce!

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 23 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga