Zber papiera – vyhodnotenie tried

vložené 15. 05. 2024 o 10:12

V dňoch 29.4. – 3.5.2024 sa uskutočnil v našej škole zber papiera. Spoločne sme vyzbierali 10 996,2 kg, a tým sa nám podarilo zachrániť takmer 88 stromov.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme!

V stredu 15.5.2024 sme odmenili víťazné triedy na I. a II. stupni. Súťaž jednotlivcov vyhodnotíme už tradične na konci šk. roka. Podrobné výsledky nájdete v obrazovej prílohe.

Najusilovnejšie triedy v zbere papiera sú:

I. stupeň

1. miesto      4.A    73,51 kg/žiak

2. miesto     3.B     71,50 kg/ž.

3. miesto     4.B     64,34 kg/ž.

II. stupeň

1. miesto      5.B     68,67 kg/ž.

2. miesto     7.B     40,23 kg/ž.

3. miesto     6.A    39,87 kg/ž.

Letné prázdniny 2024
o 34 dní 8 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga