Súťaž s 2% - vyhodnotenie

vložené 15. 05. 2024 o 08:57

V mene OZ Rodičov a priateľov našej ZŠ chceme vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť svojimi 2% z odvádzanej dane práve našu školu a aktivity našich žiakov. Získané prostriedky budú určite využité na podporu kultúrnych, športových či vzdelávacích činností pre našich žiakov, na odmeny a vecné ceny do súťaží a pod.

S odovzdávaním Vyhlásení s 2% je už tradične spojená aj naša školská súťaž. V tomto školskom roku sa žiačkou, ktorá svojimi prinesenými Vyhláseniami s 2% najviac pomohla našej škole, stala štvrtáčka Ema Macharová. Odniesla si hlavnú cenu, ktorou bol poukaz na motokáry vo Volt Racing Center v Trenčíne.

Spomedzi všetkých prispievateľov sme ďalej žrebovali 3 šťastlivcov. A tak bude nové smart hodinky nosiť Oliver Repa zo 4.A. Na ukulele sa bude učiť hrať druhák Zdenko Farý a mladým bádateľom, ktorý získal 2 spoločensko-náučné hry sa stane Mattias Naňák z 2.A.

Srdečne gratulujeme a ešte raz ďakujeme všetkým aj za takúto formu podpory našej školy!

Letné prázdniny 2024
o 34 dní 6 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga