Slávik Slovenska 2024 – okresné kolo

vložené 13. 05. 2024 o 15:44

V piatok 3.5.2024 sa v KC Aktivity v Trenčíne na Juhu súťažilo v speve ľudových piesní v okresnom kole 32. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Naši víťazi školského kola Šimona Mikušinec, 2.A, Adam Borot, 5.A a Ema Juricová, 9.A sa svedomito pripravovali, trénovali si súťažné piesne pred publikom i spoluprácu s akordenistom, pánom učiteľom Michalom Rehákom, ktorý ich v tomto ročníku pri 1 z piesní sprevádzal.

Po rozospievaní a prezlečení sa do súčanských krojov naši slávici „bojovali“ každý v svojej kategórii. Záujemcov o umiestnenie v tomto ročníku bolo naozaj veľa a porota nemala vôbec jednoduchú úlohu. O to viac nás tešia úspechy, ktoré si odniesli naši žiaci.

1. miesto v I. kat. Šimon Mikušinec s postupom do krajského kola,

3. miesto v III. kat. Ema Juricová.

Naša radosť bola veľká a Šimonkovi prajeme zdravia a úspechov v ďalšom kole!

Všetkým 3 spevákov však patrí poďakovanie za naozaj vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale aj Hornej Súče.

Špeciálne poďakovanie patrí aj našej dlhoročnej reprezentantke, deviatačke – Eme Juricovej, ktorá počas reprezentovania našej ZŠ získala rekordné množstvo ocenení v speváckych súťažiach a touto súťažou odovzdala pomyselné „žezlo“ našim mladším žiakom.

Ema, veríme, že budeme o tebe vo folklórnej oblasti ešte počuť, prajeme veľa úspechov v štúdiu na SŠ i v rozvíjaní tvojich talentov! :)

Letné prázdniny 2024
o 34 dní 7 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga