Trhovisko „Čačky-mačky“ v ŠKD III.

vložené 28. 03. 2024 o 11:45

Jar už sa pomaly vkráda do našich príbytkov, a to je čas pustiť sa do jarného upratovania. Deti z tretieho oddelenia ŠKD dostali špeciálnu úlohu – vyupratovať si svoje izby a vytriediť knihy a hračky, s ktorými sa už veľmi nehrávajú a myslia si, že iným deťom by spravili radosť.

A čo potom s hračkami a knihami? No predsa predať ich na našom trhovisku „Čačky-mačky“. Zapojili sa aj rodičia, ktorí deťom pomohli hračky a knihy naceniť za symbolické ceny. Okrem prípravy predajných vecí si každé dieťa vyrobilo pútač na svoj obchodík. Deti popustili uzdu svojej fantázii, a tak vznikli rôznofarebné pútače a obchodíky s názvami ako Čau-čau, Lážo-plážo, U Tomiho, Levanduľa,...

Keď sme mali všetko pripravené, každý predávajúci predstavil svoj obchodík a aké produkty ponúka. Okrem spomínaných hračiek a kníh si deti mohli zakúpiť od malých obchodníkov aj handmade výrobky. A tak deti začali predávať, nakupovať, zjednávať, vymieňať,...

Deti zažili, ako funguje svet financií, naučili sa finančnej gramotnosti a zažili atmosféru trhov.

Taktiež prejavili aj sociálne cítenie, keď niekomu chýbali centíky, okamžite dali zľavu a čo ma teší najviac, starší žiaci pomáhali mladším.

Spoločne sme zhodnotili, že sa oplatilo predať a kúpiť si to, čo sa nám páčilo.

Mgr. Miroslava Habániková, vychovávateľka ŠKD III.

Letné prázdniny 2024
o 74 dní 9 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga