Marec – mesiac knihy v ŠKD III.

vložené 28. 03. 2024 o 11:39

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari - obdobia, kedy sa znovu prebúdza k životu príroda a kvitne v svojej plnej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a to s knihami.

V našom oddelení ŠKD sme tomuto mesiacu kníh venovali pár špeciálnych popoludní. Najskôr sme sa oboznamovali s tým, ako vznikajú knihy, čo všetko potrebuje autor k napísaniu knihy, a ako s knihami máme zaobchádzať.

Spestrili sme si čítanie zaujímavou aktivitou, kedy deti čítali ako roboti, rôzne zvieratá, strašidlá a podobne.

Šikovní žiaci z 3.B mali možnosť priniesť si svoju obľúbenú knihu a rozprávať o nej kamarátom a prečítať im z nej. Takto sme sa dozvedeli veľa nových a pekných informácií o knihách - nielen o tom, čo sa v nich odohráva, ale aj to, od koho ju deti dostali.

Deti vyrábali podľa vlastnej fantázie obaly na knihy, zahrali sa na spisovateľov a vymýšľali svoje príbehy a rozprávky.

Taktiež sme nezabudli navštíviť našu obecnú knižnicu. Ochotná a milá pani knihovníčka nám porozprávala o tom, ako knižnica funguje, čo je jej náplňou práce, a aké knihy sa v knižnici nachádzajú.

Okrem spomínaných informácií sme dostali od nej odpovede aj na naše zvedavé otázky:

Od ktorého roku knižnica funguje? Knižnica funguje od r. 1973. Najskôr sa do r. 1988 nachádzala v bývalej Rešetkovej cirkevnej škole a od r. 1988 funguje v terajších priestoroch.

Koľko kníh sa nachádza v obecnej knižnici? V obecnej knižnici sa nachádza 10 277 ks kníh, ak ku nim pripočítame knihy z knižníc na osadách dostaneme počet 16 592 kníh.

Ktorý slovenský detský autor má v knižnici najviac kníh? Najviac kníh sa v knižnici nachádza od Márie Ďuríčkovej – 48 ks.

Aká je v knižnici najväčšia kniha a naopak, aká je najmenšia?

Najväčšia kniha – Encyklopédia záhradných rastlín (1128 strán).

Najmenšia kniha – Myšky na vychádzke.


Verím, že týmito aktivitami si deti zvýšili záujem o čítanie a budú pre ne knihy a rozprávky stále najobľúbenejšie.

Mgr. Miroslava Habániková, vychovávateľka ŠKD III.

Letné prázdniny 2024
o 74 dní 8 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga