Vianočná súťaž

vložené 06. 02. 2024 o 08:39

Ako je už zvykom, počas novembra a decembra 2023 sa v našej škole uskutočnila vianočná súťaž pre II. stupeň. Žiaci mali veľkú motiváciu, keďže víťazná trieda ide do kina na film podľa vlastného výberu.

Súťaž sa skladala z nasledujúcich častí:

1. úloha: Vianočné potulky svetom
Zástupcovia tried si 7. novembra vyžrebovali 2 štáty, po dohode s triedou si vybrali jeden a podľa vianočných zvykov vybraného štátu vyzdobili triedu.

2. úloha: Vianočný vedomostný test
Žiaci dostali 24. novembra test, ktorý obsahoval 20 otázok týkajúcich sa vianočných sviatkov a histórie. Test museli vyplniť a odovzdať do 1. decembra.

3. úloha: Vianočný dar
Každá trieda si mala pripraviť originálny program na vianočnú besiedku, ktorá sa konala 22. decembra.

Nakoniec sútaž hodnotili p. učiteľky a p. učitelia, ktorí nie sú triednymi učiteľmi, p. učitelia z I. stupňa, nepedagogickí zamestnanci našej školy a taktiež každá trieda dala hlas jednej triede (nie tej svojej).

A ako to skončilo?

1. miesto - 9.A (Mexiko)

2. miesto - 5.B (Taliansko)

3. miesto - 8.A (USA)

Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom gratulujeme!

Ema Juricová, 9.A

Veľkonočné prázdniny 2024
o 28 dní 3 hodiny
začínajú sa 27. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga