Šiestacké projekty o bunkách

vložené 29. 01. 2024 o 15:39

Naši šiestaci sa v biológii učia o stavbe buniek - z čoho sú zložené, aké majú štruktúry, aké majú obaly. Vedia ich tvar a veľkosť. Musia vedieť rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou, rozdiely medzi vírusom a bakteriálnou bunkou.
Toto všetko vložili do svojich projektov, kde vytvorili trojrozmerné bunky s použitím rôzneho materiálu. A tak môžete na dolnej chodbe obdivovať orgánčeky z burských orieškov, vakuoly z mikroténových vrecúšok, jadrá z korálok a mitochondrie z plastelíny. Použili rozmanité materiály. Žiaci sa s nimi doslova „vyhrali".

Veľkonočné prázdniny 2024
o 28 dní 4 hodiny
začínajú sa 27. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga