Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

vložené 06. 09. 2023 o 10:01

Nový školský rok sme slávnostne otvorili v pondelok (4.9.2023). Naši žiaci, učitelia i rodičia sa spoločne stretli na slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval nový pán farár Mgr. Alojz Potočiar. Ten svojím príhovorom povzbudil všetkých k spolupráci a usilovnosti počas celého školského roka. Zároveň požehnal školské tašky našim prvákom.

Následne sa pokračovalo na dolnej chodbe v našej ZŠ. Tu sa prihovoril najskôr pán riaditeľ Mgr. Vojtech Laurinec, ktorý predstavil nové posily pedagogického kolektívu: p. uč. Mgr. Vlastu Markovú (tr. uč. IV.B) a už spomínaného pána farára, ktorý bude vyučovať náboženstvo tretiakov. Zaželal žiakom veľa nových vedomostí, kamarátstiev, úspechov i radosti z chodenia do školy.

Otvorenia šk. roka sa zúčastnili aj predstavitelia našej obce: pán starosta Jakub Ondračka aj pani podstarostka Mgr. Soňa Čičáková. Pán starosta poprial všetkým veľa energie a vytrvalosti v nastávajúcom študijnom období.

Na záver ešte krátko pozdravil prítomných aj pán farár, ktorý prisľúbil, že sa počas šk. roka zastaví na návštevu aj v ostatných triedach. Následne sa žiaci rozdelili do tried, kde ich už v 1. školský deň sprevádzali triedne pani učiteľky a páni učitelia.

V školskom roku 2023/2024 bude mať škola na I. stupni 7 tried (138 žiakov) a na II. stupni 9 tried (166 žiakov). ZŠ má spolu 304 žiakov, z toho 150 chlapcov a 154 dievčat. Najviac žiakov je v 1. ročníku (45) a najmenej je druhákov (25), 7 žiaci študujú v zahraničí.

Letné prázdniny 2024
o 34 dní 7 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga