Oznam vedúcej ŠJ - o dotácii na stravu

vložené 05. 09. 2023 o 15:53

V súvislosti s poskytnutím dotácie nastala zmena od 1.9.2023  do 31.12.2023 v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Mesačné preddavkové platby za stravu sú nasledovne:

I.st : 0 EUR

II.st : 0 EUR

ZAM : 36 EUR

Strava sa uhrádza vždy do 20. dňa mesiac vopred na číslo účtu:

SK31 5600 0000 0006 5757 3006.

Prosím každú zmenu účtu nahlásiť do ŠJ. Do poznámky vždy uvádzať meno a priezvisko a triedu dieťaťa.

V prípade, že sa vaše dieťa nebude od septembra 2023 stravovať, je nutné stravu odhlásiť na tel. čísle 032/6493287. Tým, že prestanete platiť stravu neznamená, že je vaše dieťa automaticky zo stravy odhlásené.

Je nutné v prípade choroby alebo inej neprítomnosti dieťaťa v škole obed odhlásiť cez edupage.org. najneskôr 1 deň vopred. V prípade ochorenia dieťaťa počas víkendu alebo v noci, volajte do 7.00 hod ráno na číslo ŠJ.

Dôrazne vás žiadam o dodržiavanie splatnosti za stravu. Stravné na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy mesiac vopred. V prípade nedodržiavania termínu splatnosti nebude dieťaťu poskytnutá strava.

Vedúca ŠJ H. Krišková

Letné prázdniny 2024
o 74 dní 9 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga