Deviataci na obecnom úrade

vložené 12. 07. 2023 o 12:58

Slávnostné ukončenie školského roka má vždy špeciálne čaro najmä pre žiakov končiacich ZŠ – deviatakov.

V tomto školskom roku mal premiéru pri slávnostnom odovzdávaní vysvedčení pán starosta Jakub Ondračka. Ten v krátkom príhovore všetkým žiakom zablahoželal a poprial veľa šťastia a spokojnosti na stredných školách, ktoré si zvolili. Posledné vysvedčenia zo ZŠ odovzdal 26 deviatakom za asistencie triednej učiteľky Mgr. Stanislavy Laurincovej.

Symbolický prípitok a spev so sprievodom harmoniky a ozembuchu, nech je symbolom radosti a úspechov v ich ďalšom štúdiu na SŠ.

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 21 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga