Zber papiera – vyhodnotenie jednotlivcov

vložené 11. 07. 2023 o 09:41

Začiatkom mája u nás v škole prebiehal zber papiera. Najusilovnejších jednotlivcov čakali na konci školského roka vecné ceny. Tak tomu bolo aj v piatok 30.6.2023.

Ďakujeme pekne za zapojenie sa do súťaže aj do aktivity pomáhajúcej našej planéte!

Víťazi na I. stupni:

1. miesto      Liliana Krišková, 2.A                 (529 kg)

2. miesto      Michal Zemanovič, 4.B             (341 kg)

3. miesto      Sabinka Anna Fraňová, 2.A       (258,5 kg)

Víťazi na II. stupeň:

1. miesto      Natália Gagová, 8.A                  (247,5 kg)

2. miesto      Diana Chlebanová, 6.A               (168 kg)

3. miesto      Alex Gračka, 5.B                      (152 kg)

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 4 hodiny
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga