Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

vložené 11. 07. 2023 o 08:56

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo v piatok 30.6.2023. Začali sme v kostole ďakovnou sv. omšou, ktorú ako poslednú v našej v obci slúžil lúčiaci sa pán farár Mgr. Tomáš Zelenák.

Ukončenie pokračovalo tradične na dolnej chodbe, kde pán riaditeľ Mgr. Vojtech Laurinec vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky, vyzdvihol usilovnosť prvákov a zablahoželal deviatakom k novej životnej ceste na SŠ, ktorá ich od septembra čaká.  Rozlúčil sa s odchádzajúcimi pedagógmi (p. farárom a Mgr. Teréziou Michalovou), všetkým poďakoval za poctivú a svedomitú prácu počas celého šk. roka.

Ďalej pristúpil k obľúbenej časti celého ceremoniálu, a to oceňovaniu úspešných žiakov našej školy vo vedomostných olympiádach, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach aj v zbere papiera.  Ocenení odchádzali s knižnými odmenami, vecnými cenami a športovými pohármi.

Prítomným sa po prvýkrát prihovoril aj novozvolený pán starosta Jakub Ondračka. Poďakoval pedagógom za ich neoceniteľnú prácu a prínos pre naše hornosúčanské deti a poprial všetkým pekné prázdniny a dovolenky.

Pekne pripraveným príhovorom uzavreli slávnosť naši najstarší. Deviataci poďakovali svojej triednej učiteľke, ale aj všetkým učiteľom. Pesnička, ktorú si nacvičili, bola peknou bodku za úspešným školským rokom.

Ocenení žiaci vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach:

Diana Dudáková (7.A)                    - naj recitátorka

Ema Juricová (8.A)                         - naj rétorka

Laura Klinková (6.B)                        - naj poetka

Dáša Michalová (9.A)                     - naj výtvarníčka

Ema Juricová (8.A)                        - naj hudobníčka

Nina Hlávková (7.A)                       - naj historička

Terézia Galádová (4.A)                  - naj matematička na I. stupni

Filip Peter (9.A) a Matej Lakatoš (7.A) - naj matematici na II. stupni

Ema Juricová (8.A)                        - naj biologička

Martin Dudák (1.A)                         - naj čitateľ v 1.A

Amélia Švajdová (1.A)                    - naj čitateľka v 1.A

Marko Bariš (1.A)                            - najtvorivejší chlapec v ŠKD I.

Katarína Orságová (2.B)                 - najtvorivejšie dievča v ŠKD I.

Filip Mikušinec (3.B) - za reprezentáciu školy vo vedomostných a umeleckých súťažiach

Tereza Leváková (6.B) - za reprezentáciu školy vo vedomostných a umeleckých súťažiach

Laura Klinková (6.B) - za reprezentáciu školy vo vedomostných a umeleckých súťažiach

Michaela Vašíčková (8.A) - za reprezentáciu školy vo vedomostných olympiádach

Filip Peter (9.A)                 - za reprezentáciu školy v dejepisných súťažiach

Nikola Ištvanová (5.B)       - najusilovnejšia žiačka v anglickej aplikácii WocaBee

Romana Katonová (7.B)       - najúspešnejšia žiačka v súťaži English Star

Klára Orságová (6.A)                     - za reprezentáciu školy v umeleckých súťažiach

Jasmína Gazdíková (3.B)               - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži

Vanesa Stehlíková (6.B)                 - za reprezentáciu školy v speváckej súťaži

Katarína Lakatošová (8.A)             - za reprezentáciu školy v Dejepisnej olympiáde

Dorota Švajdová (7.B)                   - za reprezentáciu školy v Dejepisnej olympiáde

Sofia Juricová (6.A)                      - za reprezentáciu školy v Dejepisnej olympiáde

Tobias Lukšo (9.A)                         - za reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži

Hieroným Ondračka (9.A)             - za reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži

Daniel Škunda (9.A)                       - za reprezentáciu školy v Súťaži mladých chovateľov

Matej Lakatoš (7.A)                      - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Nina Hlávková (7.A)                       - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Klára Švajdová (7.A)                      - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Stela Gagová (8.A)                         - za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde

Ema Juricová, Matej Lakatoš, Katarína Lakatošová

– za reprezentáciu školy v Biblickej olympiáde

Filip Peter (9.A)                              - najúspešnejší deviatak

Ema Juricová (8.A)                         - najužitočnejšia žiačka  (vrchol pyramídy)

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 4 hodiny
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga