Naši najlepší

vložené 11. 07. 2023 o 08:17

V školskom roku 2022/2023 sa naši žiaci aktívne zapájali do vedomostných olympiád z matematiky, biológie či dejepisu, tvorili umelecké diela a prezentovali svoj talent v záujmovo-umeleckých súťažiach a postupne sa znovu rozbiehali aj v športových súťažiach.

Podarilo sa im získať mnohé ocenenia v okresných i krajských kolách. Najvyšším úspechom v tomto školskom roku bolo 3. miesto tímu (Ema Juricová, Katka a Matej Lakatošovci) v Biblickej olympiáde v diecéznom (krajskom) kole.

Do pyramídy vo vitríne v spojovačke našej školy sa teda dostalo 23 najúspešnejších žiakov v uplynulom školskom roku.

Úspešným reprezentantom blahoželáme a sme hrdí na šikovných žiakov, ktorí vzorne reprezentujú našu školu aj obec Horná Súča v rôznych súťažných oblastiach.

Držíme palce všetkým, ktorí sa o miesto v pyramíde budú usilovať v budúcom šk. roku.

Vrcholové miesta v šk. roku 2022/2023 obsadili:

Ema Juricová, Matej Lakatoš, Laura Klinková a Filip Peter.

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 21 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga